Computer literacy and psychological factors affecting its level

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Computer literacy and psychological factors affecting its level
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompiuterinis raštingumas; Psichologinis poveikis; Computer literacy; Impact of psychological factors.
Keywords:
LT
Kompiuterinis raštingumas; Psichologinis poveikis.
EN
Computer literacy; Impact of psychological factors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami studentų kompiuterinio raštingumo diagnostinio tyrimo rezultatai. Tyrimas realizuojamas Lietuvos universitetų bei kolegijų lygmenyje (N = 1004). Remiantis tyrimo rezultatais, straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą: Nuo kurių psichologinių veiksnių – asmenybės kognityvinių ir nekognityvinių savybių (dėmesio, verbalinio ir neverbalinio intelekto, emocinio-motyvacinio santykio su kompiuteriu ir kt.) labiausiai priklauso (arba nepriklauso) studentų kompiuterinio raštingumo kokybė? Tyrimas parodė, jog iš psichologinių konstruktų, nagrinėtų tyrime, studentų kompiuterinį raštingumą sąlygiškai stipriausiai paveikia emocinis-motyvacinis santykis su kompiuteriu. Sąlygiškai stipriausias emocinis-motyvacinis kompiuterinio raštingumo prediktorius yra nuostata į kompiuterį kaip į „Nuovargio, streso ir nepasitenkinimo šaltinį“. Kuo ši nuostata ryškesnė, tuo labiau tikėtinas yra žemesnis kompiuterinis raštingumas. Ir atvirkščiai – geresnį kompiuterinio raštingumo lygį sąlygoja nelydimas streso ir teikiantis pasitenkinimą darbas kompiuteriu. Nustatyta, kad egzistuoja bemaž vidutinio stiprumo, be to, statistiškai reikšmingas ryšys tarp kompiuterinio raštingumo bei dėmesio, intelektas kiek silpniau leidžia prognozuoti kompiuterinį raštingumą. [Iš leidinio]

ENThe results of the diagnostic analysis on students’ computer literacy are presented in the article. The study involves students from Lithuanian universities and colleges (N = 1004). Based on the study results attempts are made to interpret the data on computer literacy and physiological factors (attention, verbal and non-verbal intellect, emotional-motivational relationship with computer, interest in computers, etc.) affecting its level. The research of students’ computer literacy showed that personality’s cognitive and non-cognitive traits in some measure really influence computer literacy, though they are not a fatal (all-determining) factor. Consequently, a normal ordinary student without any extraordinary abilities can successfully become a qualified user of computer and information technologies. It has been also determined that there exists close to medium strong and statistically significant relationship between computer literacy and attention, while intellect has a weaker relationship with computer literacy. Te present stage of the study has not provided sufficient information in order to evaluate the impact of comprehension knowledge on computer literacy. Obviously, further in-depth research is required.

ISBN:
9984784029
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2125
Updated:
2013-04-28 15:36:38
Metrics:
Views: 18
Export: