Jogos pratimų įtaka pedagogių fizinei ir emocinei būklei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jogos pratimų įtaka pedagogių fizinei ir emocinei būklei
Alternative Title:
Influence of yoga exercises on female pedagogues' emotional and physical condition
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 2 (23), p. 148-154
Keywords:
LT
pedagogai; sveikata; jogos pratimai; emocinė būklė; fizinis pajėgumas.
EN
pedagogues; health; yoga exercises; emotional condition; physical fitness; joga exercises.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami moterų pedagogių fizinės ir emocinės būklės pokyčiai, taikant jogos pratimus. Siekta atskleist jogos pratimų poveikį moterų fiziniam pajėgumui bei emocinės būklės kaitai. Žinoma, jog profesinė pedagogo kompetencija labai priklauso ir nuo bendros sveikatos būklės. Eksperimentinė jogos pratimų programa skirta moterų pedagogių adaptacinio poveikio stresui, savijautai, aktyvumui, nuotaikai, fizinio pajėgumo kaitai tirti bei psichoginiam atsigavimui ir rekreacijai mokyti. Tyrimo uždaviniai: parengti ir taikyti jogos pratimų modelį moterims pedagogėms jų fiziniam pajėgumui gerinti; nustatyti moterų emocinės būklės pokyčius; įvertinti pedagogių fizinio pajėgumo kaitą. Taikyti šie tyrimo metodai: teorinė analizė ir apibendrinimas, pedagoginis eksperimentas. Fiziniam pajėgumui nustatyti taikyti Eurofit'o testai suaugusiems (Volbekienė, 1997). Atsparumo streso lygis (ASL) nustatytas D. J. Raigorodskio (2000) metodika. Duomenys apskaičiuoti taikant matematinę statistiką. Tyrime dalyvavo 25-ios Šiaulių miesto bendrojo lavinimo ir ikimokyklinių įstaigų 25-35 m. amžiaus pedagoges- Jogos pratybos vykdavo tris kartus per savaitę, kurių kiekvieno trukmė - 90 min. Programos modelyje taikytos šios jogos psichofizinio ugdymo priemonės: asanos - (fizinės pozos), specialūs kvėpavimo pratimai, minties koncentravimas (susikaupimas), meditavimas ir kt.Tyrimo duomenys parodė, kad joga yra universali fizinio aktyvumo forma, kuri gali būti taikoma įvairaus amžiaus bei fizinio parengtumo žmonių sveikatos stiprinimui. Pedagoginis eksperimentas atskleidė, kad jogos pratybos turėjo teigiamo poveikio tiriamų moterų pedagogių fizinės ir emocinės būklės kaitai. Tyrimu nustatyta, kad dauguma fizini0 pajėgumo rodiklių per eksperimentinį laikotarpį kito statistiškai reikšmingai. Nustatyta teigiama jogos pratimų įtaka tiriamųjų emocinei būklei: atsparumo stresui lygiui (ASL) (p <0,01); savijautai, aktyvumui, nuotaikai. Tyrimu nustatyta, kad pusiausvyros (p <0,025), lankstumo (p <0,025), statinės pilvo preso (p <0,01), nugaros (p <0,025) bei plaštakos jėgos (p <0,001), dinaminės pilvo preso jėgos (p <0,01) rodikliai per eksperimentinį laikotarpį pakito statistiškai reikšmingai. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the changes of emotional and physical condition of female pedagogues while applying the model of yoga exercises. It was aimed to identify and evaluate the impact of yoga exercises on physical fitness and emotional condition of women It is admitted that professional competence of a pedagogue depends mostly on physical readiness and on common condition as well. That is why we set the following objectives to the research: to work out and apply the model of yoga exercises for female pedagogues in order to increase their physical activity; to identify the changes in women's emotional condition; to evaluate the change of female pedagogues physical fitness. The following research methods were employed: theoretical analysis and generalisation; pedagogical experiment; testing of physical fitness and emotional condition; mathematical statistics. The research results show that yoga is a universal form of physical activity; it can be applied for strengthening health of people of various ages and of different physical fitness. The pedagogical experiment revealed that yoga exercises had made a positive impact on the change of investigated female pedagogues' physical and emotional condition. The research helped in identifying that minority of physical fitness indices had changed statistically significantly during the period of the experiment. Yoga exercises positively influenced the change of indices of the LSR (level of stress resistance) and FAT (feels, activity and temper) tests. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21164
Updated:
2018-12-17 12:27:53
Metrics:
Views: 48    Downloads: 4
Export: