Raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Raštai / Jonas Radvanas ; iš lotynų kalbos vertė, sudarė, pratarmę ir straipsnį parašė Sigitas Narbutas ; komentarus parašė Sigitas Narbutas ir Aušra Tamošiūnienė
Alternative Title:
Opera
Editors:
  • Narbutas, Sigitas, vertimas, sudarymas, komentarai, pabaigos žodis [trl, com, cwt, aft]
  • Tamošiūnienė, Aušra, komentarai [cwt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Pages:
374 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Radvanas anuo metu ir dabar / Sigitas Narbutas, p. 337-373.
Keywords:
LT
XVI amžius; Jonas Radvanas; "Radviliada"; "Epitalamijas"; eilėraščiai; Literatūros istorija; paveldas; poezija lotynų kalba; komentarai.
EN
Literature history; heritage; Latin poetry; Joannes Raduanus; commentaries.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pristatoma žymiausio XVI amžiaus Lietuvos poeto Jono Radvano kūryba. Radvanas kūrė anų laikų tarptautine lotynų kalba, tad jo eilėraščiai ir poemos buvo skirti ne tiktai lietuviams, bet taip pat lenkams ir kitiems Senojo Žemyno gyventojams. Savu metu šis poetas buvo žinoma ir matoma Lietuvos sostinės kultūrinio gyvenimo figūra. Herojinėje poemoje "Radviliada" Radvanas apdainavo žymiausią XVI amžiaus lietuvių karvedį, andainykštį Vilniaus vaivadą, didįjį etmoną Mikalojų Radvilą Rudąjį ir jo bendražygius, pergalingai pasibaigusiame Livonijos kare apgynusius Lietuvą, jos žemes, valstybės garbę ir orumą. Šiuo kūriniu senoji Lietuva buvo įrašyta į kultūringųjų Europos tautų eilę ir pirmąkart užėmė joje sau deramą vietą - jau kaip valstybė, gebanti praturtinti Europos literatūros aruodus originaliais kūriniais. Šiuose Radvano "Raštuose" skaitytojui pateikiamas ne tik "Radviliados" vertimas į lietuvių kalbą, (antrąkart po pirmosios publikacijos 1997 m.), bet ir visi šiandien žinomi ir mūsų dienas pasiekę Radvano kūriniai: eilėraščiai, poemos ir vienas prozinis tekstas. Radvano tekstai šioje knygoje pateikti dviem pavidalais ir paisant dviejų kriterijų: kūrinių chronologijos ir jų publikavimo vietos knygose. Faksimilės autentiškais pavidalais perteikia kūrinius tokius, kokie jie buvo publikuoti pirmuosiuose leidimuose.

ENThe book presents the works of the most famous Lithuanian poet of the 16th century Jonas Radvanas. Radvanas wrote in the Latin language, which was the international language of those times, therefore, his poems were not intended for Lithuanians, but for Polish as well as other residents of the Old Continent. At those times this poet was a well known person in the cultural life of the Lithuanian capital. In his heroic poem “Radviliada” Radvanas sang of a famous Lithuanian general of the 16th century, the Voivode of Vilnius, the Great hetman Mikołaj “the Red” Radziwiłł and his comrades-in-arms in the victorious Livonian War when defending Lithuania, its lands, state honour and dignity. With the appearance of this work Lithuania was included into the list of cultural European nations as a state able of enriching the European literature with original works. These Radvanas’ writings present to the reader a translation of “Radviliada” to the Lithuanian language (the second publication after the first publication in 1997) as well as all other works by Radvanas known to the contemporary reader: poetry, poems and one prose text. In this book texts by Radvanas are presented in two forms and according to two criteria: the chronology of works and the place of their publication in books. Facsimile authentic copies convey the original form of the works published in the first issues.

ISBN:
9789955698982
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20880
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 92
Export: