Kelionė po Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiškiu : 1667-1669 metų dienoraštis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelionė po Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiškiu: 1667-1669 metų dienoraštis
Editors:
  • Mikalonienė, Birutė, vertimas [trl]
  • Mačiulytė, Kristina, komentarai [cwt]
  • Čiurinskas, Mintautas, komentarai [cwt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Pages:
286 p
Series:
Ištakos
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Kazimieras Jonas Vaišnoravičius; Kelionės po Europą dienoraštis; 17 amžius; Kultūros istorija; Kelionių dienoraštis; įspūdžiai; Atsiminimai; Culture history; XVIIth century; Journey diary; Impressions; Memoiries.
Contents:
Įž. str.: Trumpai apie autorių ir jo darbus / Birutė Mikalonienė, p. 9-16 — Kazimiero Jono Vaišnoravičiaus kelionės užrašų ypatumai / Eglė Patiejūnienė, p. 17-30.
Keywords:
LT
Atsiminimai / Memories; įspūdžiai; Kelionės po Europą dienoraštis; Kelionių dienoraštis.
Summary / Abstract:

LTK. J. Vaišnoravičius - aukštas pareigas Lietuvos Katalikų Bažnyčioje užėmęs kunigas, garsus pamokslininkas, rašytojas, bibliofilas ir mecenatas. Iki šiol beveik nežinomo autoriaus kelionės dienoraščio publikacija papildo negausų lietuvių kalba išleistų XVI-XVII a. memuaristikos veikalų lobyną. Teksto autorius, žymi asmenybė, susijusi su Vilniaus universitetu, atskleidžia išsilavinusio XVII a. dvasininko interesus, jo mentalitetą, asmeninius ir kūrybinius ryšius su Vakarų pasauliu, o pats kūrinys yra reikšmingas kelionių dienoraščio pavyzdys. Šios publikacijos tikslas - iškelti į dienos šviesą ligi šiol nespausdintą ir mažai žinomą senosios raštijos paminklą. Jis įdomus keliais požiūriais. Viena, šis tekstas - žymios asmenybės, susijusios su Vilniaus universitetu, kūrinys, atskleidžiantis išsilavinusio XVII a. dvasininko interesus, jo mentalitetą, asmeninius ir kūrybinius ryšius su Vakarų pasauliu. Antra, kūrinys yra reikšmingas kelionių dienoraščio pavyzdys ir kaip toks bus įdomus būsimiems šio žanro istorikams. Trečia, ir svarbiausia. Visiems, kas domisi senosios Lietuvos kultūros paveldu, senąja Lietuvos literatūra, Vaišnoravičiaus kelionės dienoraštis originaliu stiliumi, autentišku turiniu ir įdomiais pastebėjimais apie XVII a. Europą leis gyvai pajusti Baroko kultūros alsavimą, to meto gyvenimo ypatybes, raiškius įvairių šalių ir miestų geografinius, konfesinius, vertybinius ir kitokius bruožus, atskleis Baroko žmogaus ir bendruomenės gyvenimo horizontus.

ENK.J. Vaišnoravičius – a high rank priest of the Lithuanian Catholic Church, was a famous preacher, writer, bibliophile and patron. A publication of travel notes of a previously unknown artist supplement a rather sparse treasury of memoirs published in Lithuanian in the 16th–17th centuries. The author of the text is a famous personality with links to Vilnius University, who reveals interests, mentality, personal and creative relations with the western world of an educated priest of the 17th century, and the work itself is a significant example of travel notes. The aim of this publication is to present a monument of the old writing previously unpublished and barely known. It is interesting in various aspects. First, this text is produced by a famous person with links to Vilnius University and it reveals interests, mentality, personal and creative links to the western world of an educated priest of the 17th century. Second, the work is a significant example of travel notes, and it will be interesting for future historians of the genre. And the third and most important aspect is that the old Lithuanian literature, the original style of the travel notes by Vaišnoravičius, their authentic content and interesting remarks about Europe of the 17th century will allow everybody interested in Lithuanian cultural heritage to feel the breath of the Baroque culture, the then peculiarities of life, prominent geographical, confessional, peculiarities and virtues of various states and cities. It will also reveal life horizons of people and communities of the Baroque epoch.

ISBN:
9789955698951
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20861
Updated:
2017-10-16 16:56:48
Metrics:
Views: 32
Export: