Validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes in organisations of higher education in the context of pressure for quality

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes in organisations of higher education in the context of pressure for quality
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr. 2 (47), p. 19-29
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Individual pathway of validation and recognition of non-formal and informal learning; Outcomes; Accumulative pathway of validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes; quality; Suaugusiųjų švietimas; Patirtinio mokymosi pripažinimas ir akreditavimas; Kokybė; Adult education; Validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes.
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Patirtinio mokymosi pripažinimas ir akreditavimas; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
EN
Accumulative pathway of validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes; Individual pathway of validation and recognition of non-formal and informal learning; Outcomes; quality; Validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais mokymosi visą gyvenimą strategijos nagrinėjamos ne tik edukaciniuose moksluose - vis dažniau šios strategijos analizuojamos edukacinių, politinių, ekonominių ir kitų sričių mokslų sąveikoje. Vienas procesų, galinčių užtikrinti produktyvią sąsają, yra neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas aukštajame moksle. Tačiau kai kuriose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, šis procesas tik prasideda. Straipsnyje nagrinėjamos įžvalgos apie inovacijų (neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo aukštajame moksle) diegimo kontekstą, kuriame svarbų vaidmenį atliktų aukštojo mokslo teikiamų paslaugų kokybė. Keliant studijų kokybę, greta neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo būtinos visų studijų dalyvių papildomos investicijos, be to, reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius, įtakojančius studijų kokybę. Inovacijų diegimas (bent jau Lietuvos kontekste) yra būtinas, nes jis leidžia individualizuoti mokymąsi ir padaro jį labiau prieinamu besimokantiems suaugusiems. Straipsnyje detaliau nagrinėjamas neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo aukštajame moksle modelis, apimantis du kelius: individualų ir organizacijos. Nors Lietuvoje jau pasiekti tam tikri teigiami rezultatai, plėtojant individualų kelią, tačiau antrasis kelias susiduria su iššūkiais, kurie gali būti susiję su aukštojo mokslo institucijų turima autonomija. Viename iš Lietuvos universitetų pradėti organizaciniai pokyčiai yra produktyvūs, straipsnyje nagrinėjamo modelio elementai gali būti taikomi inicijuojant organizacinius pokyčius ir kitose aukštosiose mokyklose.

ENDuring the last decade strategies of lifelong learning have left the direct discourse of education, and are formulated at the interface of education, policies, and economics, and also other fields. One of the processes that guarantees the productive interface is validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes in higher education, which, however, in some countries, and namely, in Lithuania, is still of an innovative nature. In this paper several insights are provided concerning the context for implementation of innovation (validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes in higher education), in which quality has an important role in order to maintain the level expectations of general public and academia towards the level o f services provided by higher education. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20799
Updated:
2018-12-17 12:26:54
Metrics:
Views: 11
Export: