Latvijos lietuvių uteniškių šnektos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Latvijos lietuvių uteniškių šnektos
Alternative Title:
Uteniškiai dialect of Latvian Lithuanians
Keywords:
LT
Daugpilis; Utena; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTŠešiomis Latvijos lietuvių uteniškių šnektomis kalbama tarp Aknystos ir Daugpilio. Kaip ir kitose lietuvių tarmėse, labiausiai nuo bendrinės kalbos skiriasi uteniškių šnektų balsynas. Čia yra aštuonios balsių fonemos ir penki jų variantai. Balsiai i, u gali būti ilgi, pusilgiai ir trumpi, o balsiai e, a – pusilgiai ir trumpi. Dėl stipresnės integracijos į latvių kultūrą J. Kulitano atspindėta Garšvinės parapijos lietuvių šnektos dalis atsiskyrė nuo pietinės šnektos dalies ir gretimų Aknystos, Subačiaus lietuvių šnektų maždaug dešimčia ypatybių. Daugpilio pietinių apylinkų šnekta irgi nėra iki galo vienoda. Dar aiškiau skiriasi į pietvakarius nuo Daugpilio esanti Eglainės lietuvių šnekta. Lietuviai išmoko ir savo kaimynų kalbas – latvių, lenkų, vėliau – ir rusų, baltarusių, todėl kai kurias lietuvių šnektų ypatybes nulėmė dvikalbystė ir daugiakalbystė, gyvenimo sąlygos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Periferinės tarmės; Tarmių fonetika.

ENThe six Uteniškiai dialects of Latvian Lithuanians are spoken between Aknysta and Daugavpils. Like in other Lithuanian dialects, the biggest difference from the standard language lies in the vowel system of Uteniškiai dialects. Here are eight vowel phonemes and five variants thereof. The vowels i and u can be long, semi-long and short while the vowels e and a are semi-long and short. Due to deeper integration in the Latvian culture, a part of the Lithuanian dialect of Garšvinė parish described by J. Kulitanas separated from the southern part of the dialect and the neighbouring Lithuanian dialects of Aknysta and Subačius by about ten peculiarities. The dialect of the southern area of Daugavpils is not the same either. The Lithuanian dialect of Eglainė south-west of Daugavpils is still more different. Lithuanians also learnt languages of their neighbours – Latvian, Polish and later Russian and Belarusian, which is why peculiarities of some Lithuanian dialects were determined by bilingualism and multilingualism and living conditions.

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2071
Updated:
2014-12-29 16:21:48
Metrics:
Views: 40
Export: