Vaikų (4-6 m.) matematinių gebėjimų ugdymas choreografine veikla : pedagoginis eksperimentas = Education of children's (4-6 years) mathematical abilities through choreographic activities: pedagogical experiment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų (4-6 m.) matematinių gebėjimų ugdymas choreografine veikla : pedagoginis eksperimentas = Education of children's (4-6 years) mathematical abilities through choreographic activities: pedagogical experiment
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 11, p. 102-115
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Choreografinė veikla; Choreorafinė veikla; Matematiniai gebėjimai; Socialinių situacijų modeliavimas; Verbalizuoti matematiniai vaizdiniai
EN
Choreographic activities; Mathematical abilities; Modeling of social situations; Verbalized mathematical images
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindžiamas netradicinis požiūris į vaikų (4-6 m.) choreografinę veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atliktas pedagoginis eksperimentas pademonstruoja, kaip per choreografinius užsiėmimus galima ugdyti vaikų matematinius gebėjimus. Eksperimentinio modelio pagrindas – kinestetinės vaikų patirties transformavimasis į kognityvinę, leidžiančią reikštis konkretiems matematiniams gebėjimams. Choreografinę veiklą suprantant kaip socialinį žaidimą, vaikai skatinami judesiais išreikšti verbalizuotus matematinius vaizdinius. Sukuriamos sąlygos, kuriomis vaikai gali manipuliuoti savo kūnais erdvėje kaip matematiniais objektais išlaikydami veiklos orientaciją į aktualią meninę veiklą kaip saviraiškos būdą. Tokia praktika lemia vaiko poreikį ne tik choreografinei veiklai, bet ir matematinių gebėjimų raiškai. Pedagoginiu eksperimentu iliustruojama, kaip vykstant vaiko fizinės padėties erdvėje kaitai įvyksta choreografinės veiklos patyrimo konteksto transformavimasis į matematinį. Jo sąlygomis vaikui padedama geriau suvokti taikomąją choreografinės veiklos esmę bei siekiama darnios vaiko socialinės raidos. Choreografinę veiklą modeliuojant kaip socialinį žaidimą, vaikams sukuriamos sąlygos manipuliuoti savo kūnais erdvėje kaip matematiniais objektais išlaikant veiklos orientaciją į aktualią meninę veiklą kaip saviraiškos būdą. Taip sudaromos sąlygos keistis vaikų matematiniams gebėjimams savaime. Tai suponuoja išvadą, kad ši kaita vyksta kaip vaikui aktualios žaidimų pobūdžio veiklos, vykdomos choreografinės kultūros ir meno kontekste, pasekmė.

ENThis article substantiates non traditional attitude towards children's (4-6 years) choreographic activities in preschool education institutions. Pedagogical experiment is performed and it is demonstrated how during choreographic classes it is possible to develop children's mathematical abilities. The basis of experimental model - transformation of children's kinesthetic experience into cognitive which allows conveying concrete mathematical abilities. Understanding choreographic activities as a social game, children are motivated to express verbal mathematic images through movements. Conditions, where children may manipulate their bodies in space as mathematical objects prevailing orientation of activities to relevant art activities as means of expression, are created. Such experience determines child's need not only for choreographic activities but also for expression of mathematical abilities. Pedagogical experiment illustrates how during the change of child's physical position in the space the experience context of choreographic activities transforms into mathematical. Under these conditions child may better understand applied essence of choreographic activities and coherent child's social development is pursued [From the publication]

ISSN:
1822-119X, 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20702
Updated:
2018-12-17 12:21:13
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: