Lietuvių ir lenkų kalbų germanizmai = Germanizmy w języku litewskim i polskim

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Lietuvių ir lenkų kalbų germanizmai =: Germanizmy w języku litewskim i polskim
Editors:
Albrechtas, Juozas, sudarymas [com]
Publication Data:
[Klaipėda : Druka, 2008].
Pages:
64 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Germanizmų samprata ir klasifikavimas — Germanizmai lietuvių tautosakoje — Germanizmai lietuvių poezijoje ir prozoje — Lietuvių kalbos naujieji skoliniai germanizmai — Lietuvių ir lenkų kalbose vartojamų germanizmų lyginamoji analizė: Germanizmų vartojimo panašumai lietuvių ir lenkų kalbose; Germanizmų vartojimo skirtumai lietuvių ir lenkų kalbose — Šaltiniai — Priedai: Lietuvių kalbos germanizmų sisteminis žodynėlis; Lietuvių kalbos germanizmų abėcėlinis žodynėlis; Lenkų kalboje dažniausiai vartojamų germanizmų žodynėlis.
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Lenkų kalba / Polish language; Poezija / Poetry; Proza / Prose; Rusų kalba / Russian language; Tautosaka / Folklore; Vokiečių kalba / German language; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje tiriamas germanizmų vartojimas lietuvių kalboje, pateikiama germanizmų klasifikacija, vartojimo pavyzdžiai lietuvių tautosakoje, poezijos ir prozos kūriniuose. Leidinyje pateikiami lenkų kalboje dažniausiai vartojamų germanizmų pavyzdžiai, atliekama lietuvių ir lenkų kalbose vartojamų germanizmų lyginamoji analizė. Germanizmai kartu su slavizmais lietuvių kalboje sudaro didžiausią iš kaimyninių kalbų paimtų svetimos kilmės žodžių (skolinių) dalį. Tačiau slavizmų šnekamojoje ir bendrinėje kalboje vartota daugiausiai. Dalis germanizmų, kaip ir kiti svetimos kilmės žodžiai, į lietuvių kalbą atėjo per kitas kalbas (tarpininkes), dažniausiai per rusų kalbą. Germanizmai labiausiai paplito XIX-XX a. pradžioje Lietuvos pietvakarių tarmėse. Germanizmų yra M. Mažvydo Katekizme, J. Bretkūno Postilėje. Germanizmų atėjimą į lietuvių kalbą lėmė keletas priežasčių: ekonominiai socialiniai ryšiai su vokiškai kalbančiais žmonėmis ir organizacijų atstovais; iš Vokietijos plintančių mokslo technikos naujovių diegimas Lietuvoje; Vokietijoje pagamintų prekių skverbimasis į Lietuvą; gyventojų kontaktai su okupacijų metu kraštą valdžiusių kaizerinės ir hitlerinės Vokietijos kariuomenių administracijų atstovais. Pirmajame leidinio skyriuje atskleidžiama germanizmų samprata ir pateikiamos jų klasifikacinės grupės. Antrajame ir trečiajame nagrinėjami germanizmų vartojimo ypatumai lietuvių tautosakoje, poezijoje ir grožinėje literatūroje. Leidinio prieduose pateikiama sisteminis ir abėcėlinis lietuvių kalbos germanizmų žodynėliai bei lenkų kalboje dažniausiai vartojamų germanizmų žodynėlis.Reikšminiai žodžiai: Germanizmai; Germanizmai; Germanizmai; Germanizmai; Germanizmai; Lenkų kalba; Lyginamoji analizė; Poezija; Proza; Tautosaka; Vokiečių kalba; Classification of Germanic loan words; Comparative analyses; Folklore; German; Germanism; Lithuanian language, Polish language; Poetry; Prose; Usage of Germanic loan words in Lithuanian; Usage of Germanic loan words in Polish.

ENThe publication analyses the use of Germanisms in the Lithuanian language, provides their classification, examples of use in Lithuanian folklore, poetry and prose. The publication provides examples of Germanisms most frequently used in the Polish language and performs a comparative analysis of Germanisms used in the Polish and Lithuanian languages. Germanisms and Slavisms in the Lithuanian language make up the major share of words of foreign origin derived from the neighbouring languages. However, Slavisms prevail in the spoken and standard Lithuanian language. Part of Germanisms along with other words of foreign origin entered the Lithuanian language through other languages (mediators), usually through the Russian language. Germanisms mostly prevailed in the 19th–beginning of the 20th centuries in southwest Lithuanian dialects. Germanisms are present in Martynas Mažvydas’ Catechism and in J. Bretkūnas’ Postilla. The penetration of Germanisms into the Lithuanian language was determined by several reasons: economic and social relations with German speaking people and representatives of organisations; introduction of novelties of science technologies originating from Germany; import of German goods to Lithuania; local residents’ contacts with representatives of German Kaiser and Hitler armies governing the region during the period of occupation. The first section of the publication deals with the concept of Germanisms and provides their classification groups. The second and the third sections analyse peculiarities of the use of Germanisms in Lithuanian folklore, poetry and fiction. The annexes of the publication provide systemic and alphabetical vocabularies of Germanisms of the Lithuanian language and a vocabulary of Germanisms most frequently used in the Polish language.

ISBN:
9789955735656
Related Publications:
  • Eit mergeli pajūriais : Anos Mažeivos padainuotos Klaipėdos krašto dainos / sudarė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. 96 p.
  • Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 12,[D.] 2, Darbo dainos.Laukų ir namų darbų dainos / parengė Vanda Misevičienė ; melodijas parengė Zofija Puteikienė, Živilė Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. 684 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 3,[D.] 1 / Karinės-istorinės dainos. parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1985. 954 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20576
Updated:
2020-12-11 12:00:01
Metrics:
Views: 38
Export: