Ethnic groups in contemporary Lithuania: dimensions of adaptation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ethnic groups in contemporary Lithuania: dimensions of adaptation
Alternative Title:
Etniskās grupas mūsdienu Lietuvā: adaptācijas dimensijas
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2005, sēj. 680, p. 86-100
Keywords:
LT
Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas įvairių Lietuvos etninių grupių adaptacijos strategijų visuomenėje tyrimas. Keturios adaptacijos strategijos - asimiliacija, integracija, atsiskyrimas ir marginalizacija - tyrime yra traktuojamos kaip tam tikra statuso, socialinių santykių ir tapatybės išdava. Keturių strategijų turinys apibrėžiamas aptariant etniškumo veiksnius, statuso grupių svarbą bei adaptacijai kylančius iššūkius. Konceptualizuojant ir aiškinant etninių grupių socialinės adaptacijos reiškinį, remiamasi apklausos bei interviu metodais, kuriais siekiama atsakyti į klausimus apie etninių grupių atstovų savi-identifikaciją, socialinį atstumą, socialinių tinklų uždarumą bei pilietinę veiklą. Tyrime taikytas specifinis respondentų atrankos metodas, siekiant užtikrinti patikimą penkių Lietuvos etninių grupių (lietuvių, rusų, lenkų, žydų ir totorių) palyginimą. Straipsnis remiasi platesnės apimties studija (Kasatkina, Leončikas, 2003) bei siekia pademonstruoti, kaip adaptacijos analizė leidžia suprasti specifines situacijas, kuriose etniniai skirtumai atrodo akivaizdūs. Kartu kvestionuojama dominuojanti nuostata, jog mažumų integracija tėra viešosios politikos sprendimų reikalaujanti problema. Straipsnyje pasitelkus sociologinės analizės instrumentus, nagrinėjami etniniai santykiai, vis dar aktualūs socialiniai iššūkiai, su kuriais susiduria etninės mažumos, pateikiamas jų adaptacijos vertinimas.

ENThis paper presents a study that analyzes the adaptation strategies among various ethnic groups in Lithuania. The four variants - assimilation, integration, separation, and marginaiïzation - are seen as the specific outcome of status. Social relationships, and ethnic identity. The context of the four strategic is conceptualized through discussion of ethnic factors, the importance of starus groups, and adaptation challenges. The specific contents of the four are analyzed on the basis of survey and interview materials that cover the topics of identification, social distance, closure of social networks, and civic activity. The specific sampling approach was worked oui in order to achieve a reliable cross-group comparison of five ethnic samples (Lithuanian, Russian. Polish, Jewish, and Tatar). The paper relies on a broader study (Kasatkina and Leončikas 2003) and aims-to demonstrate ho« the focus on adaptation helps to understand the specific situations where ethnic differences seem apparent. This endeavor seeks to overcome the tendency to see minority integration as an issue that can and has been solved politically and to reveal the contents of ethnic relations and remaining social challenges through sociological analysis. The text below discusses various research findings and presents the assessment of adaptation. [From the publication]

ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2050
Updated:
2020-05-12 09:47:59
Metrics:
Views: 39
Export: