Sintaksinių ryšių tyrimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Halvoet, Artūras Judžentis, red: recenzija
Alternative Title:
Analysis of Syntactic Relations, Axel Halvoet, Artūras Judžentis, ed
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 52, p. 167-170
Keywords:
LT
Sintaksiniai ryšiai; Valdymas; Modifikavimas; Derinimas; Šliejimas.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama 2003 m. A. Holvoet ir A. Judženčio išleistas pirmasis serijos „Lietuvių kalbos gramatikos darbai“ rinkinys „Sintaksinių ryšių tyrimai“. Recenzento nuomone, fundamentalios sintaksinių ryšių problemos šiame darbų rinkinyje sprendžiamos aukštu teoriniu lygiu, atsižvelgiant į dabartinėje kalbotyroje vyraujančias kryptis. Atskirais skyriais aptarti pagrindiniai sintaksinių ryšių tipai, būdvardžio derinimas, aktualioji sakinio skaida, laisvųjų predikatyvų, žodžių junginių ir sudėtinio sakinio dėmenų ryšiai. Šią knygą V. Ambrazas vertina kaip vientisą ir kryptingą darbą. Recenzijoje aptariama, kas nauja pasakyta šiame rinkinyje apie sintaksinių ryšių tipus, kuo siūlomos pažiūros skiriasi nuo ankstesnių. Daugiausia diskusijų kyla dėl knygos autorių pateiktos valdymo ir modifikavimo sąvokų apibrėžties. V. Ambrazas pastebi, kad tos sąvokos yra per plačios. Keblumų kelia ir modifikavimo sąvokos nediferencijavimas. Recenzento nuomone, šių keblumų būtų galima išvengti valdymo terminą taikant tik vienpusiam prijungimui ir priešinant valdymą šliejimui. Tai leistų, kaip knygos autoriai ir siekia, sintaksinių ryšių pagrindu apibrėžti sakinio vienetų funkcijas. Kritiškai vertinamas ir „būtinųjų aplinkybių“ terminas, taikomas vardinėms tarinio dalims (pvz. sakinyje: Namas yra prie ežero). Pasigendama išsamesnio derinimo apibrėžimo: koks tai yra ir kuo savitas ryšys. Recenzija baigiama pastebėjimu, kad knygoje „Sintaksinių ryšių tyrimai“ pateikti teorinių tyrimų rezultatai ir nauji požiūriai į sintaksinės sandaros modeliavimą verti atidaus lietuvių kalbos tyrinėtojų dėmesio ir palankaus vertinimo.

ENThis is a review of first collection of the series Works of the Lithuanian Grammar, published in 2003, by A. Holvoet ir A. Judžentis, Analysis of Syntactic Relations. According to the reviewer, fundamental problems of syntactic relations are tackled in a high theoretical level in the book, considering the present linguistic trends. Separate chapters deal with the main types of syntactic relations, adjective agreement, actual sentence development, the relations of free predicatives, word groups and parts of complex sentences. V. Ambrazas sees the book as a solid and targeted work. He discusses what new is said about the types of syntactic relations, how the approaches proposed differ from the previous ones. Most discussions arise on the definition of government and modification. V. Ambrazas notes that the concepts are too broad. The non-differentiation of the concept of modification also is troublesome. According to the reviewer, the problems could be avoided applying the term of government only to singe-sided attachment and opposing government to adjoinment. This would allow defining the functions of the parts of sentence according to syntactic relations. The term of mandatory attributes, applied to predicatives, is also viewed critically. A more comprehensive definition of agreement is missing: what and how distinctive relation it is. The final remark claims that the results of theoretical analysis and new approaches towards the designing of syntactic structure, presented in the book deserve careful attention and favourable evaluation of the researchers of Lithuanian.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2019
Updated:
2018-12-17 11:35:37
Metrics:
Views: 132    Downloads: 9
Export: