Tėvų požiūris į vaiko teisių apsaugą Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų požiūris į vaiko teisių apsaugą Lietuvoje
Alternative Title:
Attitudes of parents towards protection of child rights in Lithuania
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 109-113
Keywords:
LT
vaikas; šeima; teisės; nuostatos.
EN
child; family; rights; attitude.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu vaiko teisių apsaugos problema yra itin aktuali šiandieniniams pedagogikos, psichologijos bei teisės yrinėtojams. Stengiamasi visais įmanomais būdais užtikrinti vaiko teisių apsaugą tiek šeimose, tiek vaikų ugdymo institucijose. Reikia pabrėžti, kad tėvai sunkiai įsisąmonina, kad vaikai turi savo teises ir į jas būtina atsižvelgti. Todėl sąveikaudami su vaikais vis dar pažeidžia jų teises. Tai ir paskatino tyrinėti tėvų požiūrį į vaikų teises, jų gerbimo ir saugojimo ypatumus tėvų ir vaikų sąveikoje, Lietuvos ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Tyrimas parodė, kad tėvai iš dalies gerbia ir saugo vaikų teises. Taip pat, kad vaikų teisių gerbimas priklauso nuo tėvų išsilavinimo, lyties, tautybės bei jų gyvenamosios vietos. [Iš leidinio]

ENThe problem of protection of child rights is at present particularly important for contemporary pedagogy, psychology and law researchers. It is striven to ensure protection of child rights in families and in children upbringing institutions by using all possible methods. It needs to be emphasized that it is difficult for parents to understand that children have 'heir rights and it is necessary to take them into account. Therefore, when interacting with children parents still violate their rights. That was a stimulus to examine parents' attitudes towards children rights, peculiarities of their respect and defence in the parents and children interaction in Lithuanian pre-school education institutions. The research disclosed that Parents partially respect and protect children rights. It was also found that respect of children rights depends upon parents' education, gender, nationality and place of residence. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20916
Updated:
2018-12-17 12:27:13
Metrics:
Views: 63    Downloads: 4
Export: