Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676-1685 m. dokumentai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676-1685 m. dokumentai
Editors:
Lukšaitė, Ingė, sudarymas, įvadas [com, aui]
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.
Pages:
346 p., [1] iliustr. lap
Notes:
Rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Prūsija; Evangelikų Liuteronų Bažnyčia; Klaipėda; Liuteronų bažnyčios; Vizitacijos; Parapija; Duchy of Prussia; Lutheran Church; Visitation; Memel (Klaipeda); Parish; Prūsijos kunigaikštystė; Liuteronų bažnyčia; Liaudies kultūra; Konfesionalizacija.
Contents:
Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676-1685 m. dokumentai kaip istorijos šaltiniai / Ingė Lukšaitė, p. 8-34.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Evangelikai liuteronai / Evangelical Lutherans; Klaipėda; Konfesionalizacija; Liaudies kultūra / Folk culture; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Mažoji Lietuva; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Parapija.
Summary / Abstract:

LTTai Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų dokumentų rinkinys, skelbiamas originalo - vokiečių kalba su dokumentų santraukomis lietuvių kalba. Dokumentai savo laiku kaupti Karaliaučiaus archyve, dabar saugomi Slaptajame valstybiniame Prūsijos paveldo archyve Berlyne. Dviejų Klaipėdos bažnyčių (miesto vokiečių ir lietuvių laukininkų), Rusnės, Verdainės, Karklės, Priekulės, Ventės, Kretingalės bažnyčių kunigai, jų ir parapijiečių veiklą vizitavusieji aprašė parapijiečių skolas, bėdas, mokytojų pageidavimus, bažnyčių ir mokyklų būklę, sudarė neuolių parapijiečių ar nusižengusių sąrašus, aprašė tarpusavio ginčus, nesutarimus.Tuose sąrašuose suminėti to meto vietovardžiai, visų sluoksnių asmenvardžiai. Dokumentuose sukaupta daug naujos istorinės informacijos apie XVII a. pab. Klaipėdos miesto ir valsčiaus žmonių gyvenimą. Rinkinį sudaro įvadinis tiriamasis straipsnis, skelbiamieji dokumentai originalo – vokiečių kalba, jų archyviniai apibūdinimai ir santraukos lietuvių kalba, dalykiniai komentarai, trumpas pagrindinių dokumentuose minimų pareigybių ir kai kurių institucijų aiškinamasis žodynėlis vokiečių ir lietuvių kalbomis. Apibūdinama informacija, sukaupta skelbiamuose dokumentuose, miesto ir kaimo parapijų savitumui, parapijiečių etninei ir socialinei sudėčiai, to meto socialinės ir bažnytinės disciplinos reikalavimams nagrinėti, bažnyčių pastatų ir statybų, miestiečių, laukininkų, žvejų parapijiečių ir kunigų kasdienio gyvenimo, krašto vietovardžių ir asmenvardžių raidai tirti.

ENThis is the collection of documents of visitation to Evangelical Lutheran churches in Klaipėda city and volost, published in the original – German – language with summaries in Lithuanian. The documents were accumulated in the Archives of Königsberg and are now kept at the Secret State Archives of the Prussian Heritage in Berlin. The priests of and visitors to two Klaipėda churches (the city’s German church and the Lithuanian laukininkai church), the churches of Rusnė, Verdainė, Karklė, Priekulė, Ventė, Kretingalė described the debts and problems of the congregation, teachers’ requests, the condition of churches and schools, compiled the lists of non-zealous congregation or culprits and described mutual disputes and disagreements. The lists indicate the then place names and personal names of all layers. The documents provide a lot of new historical information about the life of the inhabitants of Klaipėda city and volost at the end of the 17th c. The collection consists of the introductory research article, the published documents in the original German language, their archival entries and summaries in Lithuanian, subject-specific comments, a short explanatory glossary of main positions and certain institutions mentioned in the documents in German and Lithuanian. The collection describes information, accumulated in the published documents, for the analysis of the distinction of urban and rural parishes, ethnic and social composition of the congregation, and the then requirements of the social and church discipline to, as well as for the research of the development of church buildings and construction, the daily life of city dwellers, laukininkai peasants, fishermen and priests, regional place names and personal names.

ISBN:
9789955183792
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19885
Updated:
2021-02-14 12:51:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: