Мениджърът и информационно-техническата система на управление : възможности за увеличаване на ефикасността

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Мениджърът и информационно-техническата система на управление : възможности за увеличаване на ефикасността
Alternative Title:
  • Vadovas ir techninė - informacinė valdymo sistema: efektyvumo didinimo galimybes
  • Manager and technical-information system of management
Summary / Abstract:

LT”Žmogaus faktorius”, apimantis platus spektro psichologinių ir fiziologinių( psichofiziologinių) bei asmenybės savybių visumą, tampa vis svarbesnis siekiant kokybiškai padidinti asmeninės ir socialinės veiklos efektyvumą. Tačiau, siekiant kuo geriau atskleisti sudėtingos sistemos valdymo potencialą bei sisteminio požiūrio realizavimo privalumus, būtinas tikslingas ir racionalus technikos, naujausių technologijų bei “žmogaus faktoriaus” sujungimas į vieną gerai integruotą visumą. Tačiau vis dėl to, kad ir kokie bebūtų tobuli valdymo metodai (kaip patys tokie) ir tobula tokios sistemos technika bei technologijos, be konkretaus pačio žmogaus (vadybininko), valdančio šias sistemas, veiklos specifiškumo įvertinimo bei tinkamo psichologinio klimato bei humaniškų santykių sukūrimo, nebus realizuoti visi kiti teigiami veiksniai. Todėl straipsnyje nagrinėjami platus spektras aspektų: žmogus veiklos problemos sudėtingose valdymo sistemose, informacinių sistemų tobulinimo raida ir ypatumai, “žmogaus faktorius” ir informacinių sistemų bei technologijų raida, žmogus, kaip valdymo sistemos komponentas, žmogaus ir techninės- informacinės sistemos galimybės bei funkcijos valdyme, o taip pat vadovo veiklos specifika, jo tikslingas, kompleksinis psichofizinis pasirengimas ir sveikatos saviugda. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vadybos informacinės sistemos efektyvumas.

ENThe “human factor” embracing a wide spectrum of psychological, physiological (psychophysiological) and personal features in their entirety becomes more and more important while seeking to increase the effectiveness of personal and social activity. However, in order to better reveal the potential of a complex system management and the advantages of realization of a systemic approach, a rational and purposive integration of techniques, the newest technologies and the “human factor” into one integrated unit is necessary. Nevertheless, despite of how perfect management methods (as such) and techniques and technologies of such system are, without a concrete person (manager), who controls these systems, evaluation of the specificity of activities, proper psychological climate and creation of humanistic relations, all other positive factors would not be realized. Thus, in the article a wide spectrum of aspects is analyzed: problems of human activities in complex management systems, development and peculiarities of improvement of information systems, the “human factor” and development of information systems and technologies, a person as a component of management system, opportunities and functions of human and technical-information system in management, as well as particularity of the manager’s activities, his purposive, complex psychophysical preparation and health self-help.

Related Publications:
Integruotos logistinės sistemos projektavimo metodologija : kompiuterinės informacinės valdymo sistemos kūrimo principai / Algirdas Garalis. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2001, Nr. 17, p. 69-90.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1977
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 22
Export: