The Image of a higher education institution, its structure and hierarchical level : the case of the Vilnius university faculty

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Image of a higher education institution, its structure and hierarchical level: the case of the Vilnius university faculty
In the Journal:
Ekonomika. 2010, t. 89 (3), p. 105-121
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštojo mokslo institucijos; Įvaizdis; Įvaizdžio struktūra; Higher education institution; Image; Image structure.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Viešoji nuomonė / Public opinion; Žiniasklaida / Media.
EN
Image structure.
Summary / Abstract:

LTNeseniai aukštojo mokslo įstaigų tikslas buvo plėstis, o tai savo ruožtu skatino studentų, dėstytojų pritraukimą ir finansavimą. Neabejotinai, aukštojo mokslo įstaigos galėtų šių tikslų pasiekti tik per nuolatinį studijų kokybės gerinimą. Nepaisant to, aukštojo mokslo sektoriuje didėjant konkurencijai šalies viduje bei vis labiau patiriant tarptautinį spaudimą, universitetų įvaizdis įgauna lemiamą reikšmę sėkmingai jų veiklai ar net išlikimui. Straipsnyje pateikiama tam tikra samprata apie organizacijos įvaizdį. Ši koncepcija pateikiama atsižvelgiant į aukštojo mokslo institucijų ypatumus. Remiantis aukštojo mokslo įstaigos įvaizdžio koncepcija, pateikiamas struktūrinis modelis ir hierarchiniai jo lygiai. Tyrimas atliktas Vilniaus universitete (Ekonomikos fakultete), viename iš prestižiškiausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje. Tyrimas atliktas 2008-2009 metais. Tyrime dalyvavo 352 respondentai (tirta pagal studijų pakopą, studijų formą, studijų metus), kurių buvo prašyta užpildyti klausimyną. Nustatyta, kad respondentai Ekonomikos fakultetą vertina gana teigiamai. Teigiamą išankstinį požiūrį į Ekonomikos fakultetą, studentų nuomone, sąlygoja keletą esminių veiksnių: tėvų, kolegų, draugų nuomonė ir rekomendacijos, aukšti priėmimo reikalavimai, informacija žiniasklaidoje; bendras vaizdas universitete, reputacija, istorija, socialinis pripažinimas, darbdavių aukštas diplomų pripažinimas.

ENThe aim of higher education institutions has been recently broadening, which in turn fostered the competitiveness in attracting students, teachers and financing. Unmistakably, higher education institutions are able to attain these goals only via constant improvement of study quality. Nevertheless, the swelling scale of competition at the country’s and international levels in the higher education sector highlights the image of a higher education institution as another considerable factor. This article presents a specified concept of the image of an organization. This concept is specified while considering the peculiarities of higher education institutions; based on it, the conception of a higher education institution’s image is characterized, its main typologies are distinguished, a structural model and hierarchical levels are presented. The theoretical premises are supported by a student survey of the Faculty of Economics of Vilnius University, one of the most prestigious higher education institutions in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26711
Updated:
2018-12-17 12:44:29
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: