Vizualizacijos metodo taikymo galimybės muzikos pamokose : mokinių refleksijų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vizualizacijos metodo taikymo galimybės muzikos pamokose: mokinių refleksijų analizė
Alternative Title:
Possibilities of the visualization practice method in music lessons: analysis of pupils' reflexions
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 4 (20), p. 88-92
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Muzikinis ugdymas; Vizualizacijos metodas; Visualization; Music lessons; Muzikinis lavinimas; Muzikos vizualizavimas; Vidinio pasaulio vizualizavimas; Refleksija.; Music education; Music visualization; Internal world visualization; Reflection.
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music; Refleksija.; Vidinio pasaulio vizualizavimas; Vizualizacija / Visualization.
Summary / Abstract:

LTVadovaujantis požiūriu, jog muzikos vizualizacija gali padėti suprasti klausomą kūrinį ir pedagogui gauti grįžtamąjį ryšį, praktikoje išbandytas muzikos ir vidinio pasaulio vizualizavimo metodas, kuris kiekvienam klausytojui turėtų atverti savitą muzikos suvokimą. Straipsnyje aprašomas tyrimas yra pilotinio pobūdžio, siekiant nustatyti tikėtinas muzikos vizualizacijos metodo panaudojimo galimybes muzikinio ugdymo procese. Tyrime dalyvavo 75 devintokai (65 merginos ir 10 vaikinų). Mokinai muzikos klausymo metu atliko užduotis: pasirinktomis spalvomis atvaizdavo muzikos judėjimą, savo vidinį pasaulį ir žodžiais paaiškino, ką jie atvaizdavo. Straipsnyje analizuojamos mokinių nuomonės (refleksijos), kurios turi atspindėti jų supratimą apie tai, ką jie suvokė vizualizuodami melodiją bei savo vidinį pasaulį ir apibūdindami savo vizualizacijas. Tikėtina, kad melodijos ir vidinio pasaulio vizualizacija skatina kritiškai mąstyti skambančio kūrinio kontekste, todėl iššaukia sąmoningai apmąstytą ir argumentuotą kūrinio vertinimą; tai rodo, kad, taikant šį metodą, mokiniai įsigilina į klausomą kūrinį, į save ir į tai, ką jie suvokia. Muzikos vizualizacija aktyvina gilesnį dvasinių vertybių suvokimą ir jų svarbą. Šis metodas gali būti taikomas mokinių dvasingumui ugdyti ne tik muzikos, bet ir etikos ar tikybos pamokose, taip stiprinant ugdytinių ryšį su muzika, savęs pažinimu ir harmoningos asmenybės formavimusi. Tinkamai parinkus muzikos kūrinius, vizualizacijos metodas gali būti taikomas atsipalaidavimo tikslais ir sensoriniams pojūčiams stimuliuoti (prisiminimams sužadinti, emociniams išgyvenimams apmąstyti).

ENGeneral education at schools is oriented to evaluate human abilities and preparedness for normal social life. Music education is one of problematic disciplines at school because of the teaching curriculum. Mostly all students tend to listen to popular, not classical music, therefore secondary school students do not understand classics as much as they should. There are only several methods of listening and analyzing music in the lesson, the researcher found a new way, how to organize better music cognition in practice. This research is oriented to explore the possibilities of a new teaching method which is used to understand classical music deeper. Reflexions (what was understood after melody visualization and internal world visualization and verbally explanation of these visualizations) in a written form were analysed. 75 pupils from a secondary school participated in the research (15-16 year old). They listened to the first part of L. Bethoven's "Moonlight Sonata" and during listening to the music students visualized the melody and their internal world subjectively. After this they were asked to explain in a verbal form their visualizations and to write what they understood during all Ulis activity. The research highlights an assumption that music visualization inspires to think critically about the play, reflect consciously the evaluation of classical music, notice esthetical meanings of the sonata. Also, a visualization method stimulates sensor senses and can be used as a relax technique. It is possible that music visualization fosters to remember spiritual values. A visualization method can be used for deeper understanding of musical compositions and for better self-cognition preparing pupils for a postmodern world. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18826
Updated:
2018-12-17 12:18:44
Metrics:
Views: 33    Downloads: 10
Export: