Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste
Alternative Title:
Characteristics of social development of risk group children within the educational context
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2008, Nr. 2 (18), p. 234-239
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
rizikos grupės vaikai; delinkventinis (asocialus) elgesys; santykiai klasėje; raida šeimoje
EN
risk group children; deviant (asocial) behaviour; education motivation; relations in the class; development in the family
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama atskleisti rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybes ugdymo(si) kontekste. Remiantis sukonstruotu klausimynu, analizuojamas keturių respondentų grupių (rizikos grupės šeimose gyvenančių vaikų, jų tėvų, mokytojų ir kitose šeimose augančių vaikų) požiūris į socialinę raidą ir ją lemiančius veiksnius, atskleidžiamas šeimos santykių poveikis rizikos grupės mokinių mokymo(si) motyvacijai, statusui klasėje ir bendradarbiavimui, mokinio elgesiui. Atlikta gautų duomenų analizė atskleidė reikšmingus mokymosi motyvacijos skirtumus, susidarančius dėl tėvų požiūrio ir elgesio. Ne rizikos grupės šeimų tėvams svarbus išsilavinimas, karjera, todėl jų vaikai žymiai dažniau siekia aukštojo mokslo. Tuo tarpu mokiniams iš rizikos grupės šeimų svarbiau įtvirtinti savo statusą klasėje ir nudžiuginti tėvus geru įvertinimu. Tyrimo duomenys išryškino tendenciją, jog ne rizikos grupės mokiniai siekia socialiai prasmingesnių tikslų nei bendraamžiai, augantys rizikos grupės šeimose. Nustatyta, kad rizikos grupės mokiniai silpniau pasirengę mokyklos keliamiems socialiniams ir akademiniams reikalavimams nei jų bendraamžiai, todėl socialinės kompetencijos srityje bei komandinio darbo metu rizikos grupės mokiniai nelabai stengiasi siekti glaudesnių ryšių ir geresnio tarpusavio bendravimo su bendraamžiais. Atskleisti statistiškai reikšmingi elgesio charakteristikų skirtumai: mokiniai iš rizikos šeimų dažniau nei kiti bendraamžiai įsivelia į peštynes, gąsdina kitus ir grasina jiems, turi ryšių su paaugliais, dažnai patenkančiais į bėdą. Vaiko socialinių, saugumo, meilės ir savęs aktualizavimo poreikių tenkinimas padėtų išvengti asocialaus elgesio apraiškų.

ENIntegration difficulties of children and teenagers into school, emotional and behaviour problems are particularly identifiable in not big town. It is especially important to take into consideration and to recognize them for the reason that these teenagers will have to join society, start their families and form a life model. We have to clarify the most important reasons for improper behaviour and to define communication problems these schoolchildren encounter if we want to help them develop sufficient life experience and pro-social behaviour norms. A survey in a questionnaire interview form was performed aiming to analyze social development characteristics of risk group children within the educational context. Statistical data analysis (descriptive, frequencies, averages, correlative, chi-square test) was done. 100 schoolchildren from risk group families, 100 schoolchildren from other families, 100 pedagogues of secondary education schools and 100 parents of risk group families participated in the survey. A relation between development features, behaviour expression in the social environment of risk group children and of other children by comparing to the development in the family was analyzed in the empirical part of the paper. The most important conclusions of the empirical research are the following: Obtained results showed that fulfilment of psychosocial needs of children from social risk families is weak, and that influences educational characteristics.Research results showed significant differences in educational aims, which are conditioned by the parents' attitudes to education. Schoolchildren from non-risk families are more future oriented, what conditions high learning results. Children from risk group families consolidate their status in the group of the same age children as their most important motif. It was found out that children from risk group families are less prepared for social and academic requirements raised by school compared to their peers therefore many different problems caused by improper behaviour occur in their social environment. Relative characteristic differences were statistically identified. Schoolchildren from social risk group families were more often involved in fray, threatened and frightened other persons, had relations with problem teenagers, compared to other children of the same age. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18804
Updated:
2018-12-17 12:18:39
Metrics:
Views: 39    Downloads: 27
Export: