Socialinės tvarkos raidos globalizacijos salygomis problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės tvarkos raidos globalizacijos salygomis problemos
Alternative Title:
Problems of the development of social order under the circumstances of globalization
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 70 (62), p. 5-15
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos trys svarbios socialinės tvarkos raidos globalizacijos sąlygomis problemos: 1) universalios socialinės tvarkos ir vietinės socialinės tvarkos santykis; 2) socialinio saugumo ir individualios laisvės santykis; 3) teisingumo ir socialinės tvarkos santykio, šiems santykiams būdinga socialinė [tampa gali virsti naujų konfliktų židiniu. Universalios socialinės tvarkos ir vietinės socialinės tvarkos santykio analizė atskleidžia, kad vietinės socialinės tvarkos vertybinė ir norminė prigimtis, kuri atskirose visuomenėse susiformavo savaime, riboja visuomenių atvirumą pasauliui. Globalizacijos plėtimasis susijęs su universalios socialinės tvarkos kūrimu ir gyvendinimu. Universalios socialinės tvarkos vertybės ir normos įvairiose visuomenėse suprantamos skirtingai, atsižvelgiantį vietinės socialinės tvarkos ypatumus. Universalios socialinės tvarkos įgyvendinimo intensyvinimas atskirose visuomenėse neišvengiamai sukels vertybių ir normų konfliktus, kurie stabdys tolesne globalizacijos plėtrą,. Dėl to globalizacijos plėtra yra ribotos apimties procesas. Su globalizacija susijusių neigiamų reiškinių, pavyzdžiui, tarptautinio terorizmo, intensyvėjimas keičia Vakarų visuomenėse nusistovėjusi socialinio saugumo ir individualios laisvės santykio standartą, kurį suprantame kaip žmogaus teises. Atsigręžimas j socialiniam saugumui kylančias grėsmes verčia ieëkoti tinkamų būdų išlaikyti pasiektą gyvenimo kokybe neribojant žmogaus teisių.Tokių būdų paieška j pirmą vietą iškelia žmogaus teisių ir žmogaus pareigų ryšį. Galima drąsiai teigti, kad kaskart vis svarbesnė bus prof. A. Vaišvilos sukurta teisių ir pareigų pusiausvyros, arba personalistinė, teisės teorija. Globalizacijos sąlygomis pavojinga sukelti teisingumo ir socialinės tvarkos konfliktą, kuris iki šiol būdavo visų didžiųjų socialinių revoliucijų pagrindas, būtina apibrėžti ir įteisinti šiuolaikinės teisės socialinę paskirtį - saugoti ir ginti žmogaus teises ir pareigas bei sudaryti tokias teisines visuomenės raidos galimybes, kurios užtikrintų žmogaus socialinio gyvenimo kokybės augimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė tvarka; Globalizacija; Teisės socialinė paskirtis; Social oder; Globalization; The social purpose of law.

ENThis article analyzes three important problems concerning the development of social order under the circumstances of globalization. These problems are: 1) the relationship between the universal and local social order; 2) the relationship between social security and individual freedom; 3) the relationship between justice and social order. The social tensions that all of these relationships hold may potentially cause new social conflicts. The analysis of the relationship between the universal and local social order has shown that the evaluative and normative nature of social order itself limits our social openness to the world and to the expansion of globalization. The intensive expansion of globalization is connected with the establishment of the universal social order; therefore, its implementation will inevitably cause local conflicts that will curb the expansion of globalization. The growth of a number of negative phenomena that come with globalization to Western societies is transforming the relationship between social security and individual freedom, which is understood as human rights. The search for ways to prevent the threats to social security highlights the important interrelationship between human rights and responsibilities. In order not to curtail human rights under the circumstances of declining social security, it is essential to define and validate human responsibilities. Globalization poses a very serious threat because it may potentially cause a conflict injustice and social order, two areas that have been at the basis of all the great revolutions up to now.To avoid this situation, we must legitimate the social objectives of contemporary law, which are to preserve and protect human rights and responsibilities and to create the legal conditions for the improvement in the quality of social life. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1861
Updated:
2018-12-17 11:35:15
Metrics:
Views: 41    Downloads: 5
Export: