Sukilėliai, šauliai, savanoriai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sukilėliai, šauliai, savanoriai
Alternative Title:
Insurgents, riflemen, volunteers
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2008, t. 17, p. 191-234. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį
Keywords:
LT
Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; šaulių sąjunga; Klaipėdos sukilimas; Klaipėdos krašto armija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Lietuvos centrinio valstybės archyvo medžiaga, lietuvių istorikų tyrimais, prisiminimais, apžvelgiama 1923 metų Klaipėdos krašto sukilimo problema, analizuojamas sukilimo politinis parengimas, karinė eiga, Lietuvos šaulių sąjungos vaidmuo, savanorių, dalyvavusių Klaipėdos operacijoje, socialinė sudėtis ir kilimo vieta. Pirmą kartą prieduose pateikiami šaulių, partizanų ir savanorių, dalyvavusių Klaipėdos operacijoje, sąrašai. 1923 metais įvykęs Klaipėdos krašto užėmimas iki šiol sulaukia istorikų, publicistų ir plačiosios visuomenės (bent jau Klaipėdoje) dėmesio. Nors Klaipėdos užėmimas, Europos valstybių reakcija, parengiamieji Lietuvos pusės diplomatiniai ir kariniai veiksmai, dalyvių iš lietuvių pusės kiekybinė ir kokybinė sudėtis, vietos gyventojų laikysena paskutiniais dešimtmečiais buvo gana plačiai tyrinėta, tačiau nauji faktai leidžia atskleisti tikslesnes žygio į Klaipėdą aplinkybes ir nustatyti, iš kur atėjo savanoriai, dalyvavę Klaipėdos operacijoje, ir kokia buvo jų socialinė sudėtis.

ENOn the basis of material stored at Lithuanian Central State Archive, studies of Lithuanian historians, and memories, the article reveals the problem of 1923's rebellion in Klaipėda region and analyses its political preparation, military conduct, the role of Lithuanian Rifles Union, and social composition and origin of voluntaries who participated in the operation in Klaipėda. Annexes of the article deliver listings of rifles, voluntaries, and other participators of Klaipėda operation for the first time. The occupation of Klaipėda region of 1923 calls for the attention of historians, publicists, and broader public (at least in Klaipėda) till our days. Since the occupation of Klaipėda region, the reaction of European states, preparatory and military actions of Lithuanian diplomats, quantity and quality of participations from Lithuania, and the attitude of local citizens during the last decades were explicitly researched, new facts allow disclosing more exact circumstances of this campaign, and identify the origin and social composition of voluntaries who participated in this operation.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18593
Updated:
2018-12-17 12:18:08
Metrics:
Views: 23    Downloads: 23
Export: