Special course of education in language arts for increasing self awareness as a tool for teachers' professional development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Special course of education in language arts for increasing self awareness as a tool for teachers' professional development
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbų menai; Profesinis vystymas; Kūryba; Reflektyvi praktika; Language arts; Professional development; Self creation; Reflective practice.
Keywords:
LT
Kalbų menai; Kūryba; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Profesinis vystymas; Reflektyvi praktika.
Summary / Abstract:

LT[...] Specialiajame gimtosios kalbos mokymo kurse, skirtame savivokai ugdytis ir įgyti egzistencijos žinių, kreipiamas ypatingas dėmesys į kalbą. Siekiama, kad kalba, kuria individas bendrauja mikroaplinkoje būtų tapati kalbai, kuri suvokiama kaip dvasios lobis makroaplinkoje. Kūrybiško rašymo metodais stengiamasi sujungti mikropasaulį ir makropasaulį, ir tokiu būdu padėti besimokančiajam rasti savo sielos atšvaitą meno kūriniuose. [...] Remiantis filosofiniu, psichologiniu ir pedagoginiu požiūriu buvo sukurtas specialus gimtosios kalbos mokymosi kursas, skirtas pedagogams padėti ugdytis savivoką ir įgyti daugiau egzistencijos žinių. Kursas buvo aprobuotas Lietuvos švietimo ministerijoje, APPLE programoje, Bowling Green universiteto gimtosios kalbos padalinyje. Tai padarė Wendell Mayo. Kursas dėstytas vasaromis Vilniuje Pedagogų profesinės raidos centre dviejų savaičių kvalifikacijos kėlimo kursuose lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams (2002- 2006). Kitų specialybių mokytojai gali mokytis pasirenkamųjų paskaitų metu. Kurso nauda analizuota, remiantis ugdomojo projekto, pamatinės teorijos tyrimo metodologijomis. Kokybės tyrimas parodė, kad gimtosios kalbos mokymosi kursas, įgalinęs pedagogus geriau pažinti emocinę patirtį, atrasti aktualias temas refleksyviajai praktikai , padidino pedagogų pasitikėjimą savimi, išmokė naujų kūrybiško rašymo metodų. Kursų dalyviai pripažino, kad įgyta nauja patirtis padės jiems tiesioginiame darbe. [Iš leidinio]

ENSpecial course of education in language arts for increasing self awareness as a tool for teachers' professional development has two goals: 1) to reduce emotional tension through discussion literary works and creative writing, and 2) to use inner experience like material for exploring self and the space of existence, which is beyond language. Special course of education in language arts helps to explore and transform person's irrational experience, to improve person's ability to meet new theories, to accept new points of view, and to find courage to deal with new challenges. In collaboration with American Professional Partnership for Lithuanian Education, with Wendell Mayo, PhD, Division Chair, Language Arts in Bowling Green State University (USA), original educational project was made and realised in APPLE seminar (2002-2006). Theoretic basis of research was theory of qualitative research. Qualitative research theory was used for assessment of benefit of educational activity. Later fixed educational facts were analyzed by demands of methodology of grounded theory. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
  • Andragogika / Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. 350 p.
  • Filosofinė poetika / Tomas Kačerauskas. Vilnius : Versus aureus, 2006. 279 p.
  • Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18538
Updated:
2018-12-17 12:06:03
Metrics:
Views: 41
Export: