Preparation for school leadership in Lithuania : trends and reflections

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Preparation for school leadership in Lithuania: trends and reflections
Alternative Title:
Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų rengimas Lietuvoje: kryptys ir refleksijos
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ugdymo vadybos kokybė; Mokyklų vadovų rengimas; Sertifikavimo procedūra; Quality of management in education; School heads preparation; Certification procedure.
Keywords:
LT
Mokyklų vadovų rengimas; Sertifikavimo procedūra; Ugdymas / Education.
EN
Certification procedure; Quality of management in education; School heads preparation.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo organizacijų vadybos tobulinimas neįmanomas be specialių profesinių žinių ir atitinkamo supratimo apie šią veiklos sritį. [...] Siekiant švietimo kokybės, būtina formuoti vadybinio profesionalumo ir vadybinės kultūros sampratą. Mokyklos vadovui keliami dideli reikalavimai. Jis turi būti profesionalus pagrindinėse vadybinės veiklos srityse - švietimo politikos ir strateginio planavimo, ugdymo proceso, žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymo - įgijęs vadybos kompetenciją. Šalia vadybinės kompetencijos vadovas turi turėti ir šiuolaikinei profesionalo veiklai būdingų perkeliamųjų kompetencijų. Straipsnyje pristatomas atliktas tyrimas, kurio tikslas - atskleisti bendrojo lavinimo mokyklų vadovų rengimo tendencijas Lietuvoje. [...] Aktualiausios šiandieniniam vadovui turėtų būti vadybinė, profesinė bei socialinė kompetencijos. [...] Mokyklų vadovų nuomone, šiandieniniam vadovui dar reikėtų išsiugdyti socialinę, vadybinę bei savivaldos kompetencijas. Tuo tarpu organizuojamų mokyklų vadovams kursų ar seminarų tematika orientuota į profesinės bei vadybinės kompetencijų plėtojimą. Mažai dėmesio skiriama socialinei, asmeninei, edukacinei kompetencijoms. Svarbu pažymėti, jog šiandieninis vadovas suvokia savo misiją (didžioji dauguma respondentų pabrėžė vadovavimo svarbą užtikrinant efektyvią mokyklos veiklą), todėl jaučia poreikį kompetencijai įgyti. [...] Tačiau Lietuvoje dar nesusiformavo mokyklos vadybos kompetencijos ugdymo aplinka ir kultūra. Todėl pasiekimai šioje srityje kol kas yra neženklūs ir nuolat juntamas kvalifikuotų vadovų stygius visų tipų mokyklose. [...]. [Iš leidinio]

ENSchool heads play a vital role in setting the direction for successful schools, but existing knowledge on the best ways to prepare and develop highly qualified candidates is sparse. Moreover, the content of school heads' preparation programs should correspond the Certification requirements. Therefore it raises the overall issue of whether school heads are adequately being prepared for reform and its requirements. Absent a clear understanding of just what school heads are learning in the course of their preparation, debates about how school heads preparation should be changed or about the importance of preparation and licensure rest more on faith than fact. Inevitably, we approach the analysis with certain conceptions of the skills and knowledge that contemporary school heads require. We believe that effective school leader preparation ought to include significant attention to personal, social, instructional, educational, self-managerial, and managerial competences as the parts of integral competence of school heads. The findings here do not provide clear-cut prescriptions as to what programs should teach, but they can help guide recommendations for reforming programs and policy. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18532
Updated:
2018-12-17 12:06:01
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: