Šeima ir jos transformacija XXI amžiaus pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeima ir jos transformacija XXI amžiaus pradžioje
Alternative Title:
Family and its transformation at the beginning of the 21st century
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 31, p. 8-35
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gimimų skaičius; Ištuoka; Moters padėtis; Santuoka; Vaikai; Šeima; Birth rates; Birth-rate; Children; Divorce; Family; Marriage; Woman's status.
Keywords:
LT
Gimimų skaičius; Ištuoka; Moters padėtis; Šeima / Family; Vaikai / Children.
EN
Birth rates; Birth-rate; Divorce; Marriage; Woman's status.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami XXI a. demografiniai procesai, nustatomos šeimos transformacijos kryptys, kodėl tai vyksta ir kaip gali paveikti valstybės socialinę ir ekonominę raidą. Nagrinėjant moterų požiūrį į šeimą pasitelkti demografinės-sociologinės apklausos duomenys, lyginamas tradicinės šeimos ir kohabitacijos santykis gimimų skaičiaus požiūriu. Aptariama santuokų ir ištuokų raida, poveikis gyventojų reprodukcijai, šeimos dydžio kitimas ir galimos šio reiškinio priežastys, taip pat moters padėtis šeimoje. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the 21st century demographical process and reveals the family transformation tendencies, as well as the causes and consequences for the state social and economical development. In order to analyze the women's attitude towards the family the data of demographical-sociological polling is used, the relation between the traditional family, on the one hand, and the cohabitation, on the other hand, with the birth-rate is being analyzed and compared. Moreover, such issues as the ratio of marriage and divorce and its impact on the population reproduction, the alterations of the family seize alongside with its consequences, as well as woman's status in the family are discussed. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18406
Updated:
2018-12-17 11:53:47
Metrics:
Views: 40    Downloads: 4
Export: