Assessment of strategic innovation, knowledge economy for sustainable development of regions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of strategic innovation, knowledge economy for sustainable development of regions
In the Book:
10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 16-19, 2006, Orlando, Florida, USA: proceedings. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2006. p. 139-144
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra surasti pagrindinius bruožus, būdingus netolygiai išsivysčiusioms sritims, siekiant pasirinkti tinkamiausias inovacijų strategijas, kurių pagalba būtų galima stimuliuoti greitesnę darnią regionų plėtrą. Optimalios inovacijų strategijos, kuri lemia greitesnį miestų ir regionų vystymąsi, kūrimas yra įmanomas tik atsižvelgus į pagrindinius netolygaus vystymosi bruožus ir rezultatus. Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos teritoriniai vienetai, t.y. regionai. Analizuojami jų skirtumai ir ypatumai, įvertinamos prielaidos, reikalingos savivaldybių technologiniam tobulėjimui ir sėkmingam IT infrastruktūros vystymui. Empirinė studija susideda iš dviejų dalių: pirmoje dalyje analizuojamos savybės, kurios lemia miesto ir kaimo savivaldybių netolygų vystymąsi, antroje dalyje nagrinėjamos prielaidos, kas įtakoja netolygų regionų infrastruktūros vystymąsi. Tyrimas atskleidė, kad gyventojų išsilavinimas yra pagrindinis bruožas, turintis didžiausią įtaką IT vystymui ir savivaldybių technologiniams procesams ir lemiantis netolygų miestų ir regionų vystymąsi. Žinių ir technologijos vystymas, inovacijų strategija, visuomenės transformacijos netolygiai keičia miesto ir kaimo gyventojų mąstymą, ir gabiausi gyventojai, turintys didžiausią intelektualinį potencialą, yra linkę koncentruotis didžiausiuose šalies miestuose ir aplinkiniuose regionuose, o tai didina regionų atskirtį. Vystymasis skatina visuomenę pratintis prie naujų sąlygų ir keisti mąstymą. Tačiau tam reikia ne tik išorinių pastangų, bet ir vidinio gyventojų nusiteikimo, kurį lemia žinių lygis, intelektualinis potencialas ir dalyvavimas konkurencinėje kovoje.Reikšminiai žodžiai: žinių ekonomika; Regioninis vystymas; Klasteriai; Inovacijos; Knowledge economy; Regional development; Clusters; Innovations.

ENSelling of advance assumptions is one of the key conditions for development of innovation strategies. Usually, when developing or presenting strategies, a complicated artificial system is constructed and contemplations are related to innovations rather than to assumptions that precondition occurrence of innovation strategies. Knowledge and technology development, implementation of innovations, transformation of society und changes in the ways people contemplate are uneven in the town and in the region. The most active inhabitants will the greatest intellectual potential are apt to concentrate in the major towns of the country and in surrounding regions. The goal of this study is to find out the key features that are incidental to unevenly developed areas so that the most appropriate innovation strategies are selected with the help of which a higher speed and sustainable development of areas would be stimulated, Development of the optimal innovation strategy that preconditions stimulation of the rate of development of towns and regions is only possible after taking into consideration the main outcome and features of the uneven development process. The article deals with the territorial units of Lithuania, i.e. regions; it analysis their distinction and peculiarities, and evaluates presumptions necessary for technological progress of municipalities and for successful development of IT infrastructure. The empirical study consists of two parts: the first part analyses qualities that precondition the Increase in the unevenness of development of urban and regional municipalities, the second one deal with the presumptions that have influence on uneven development of infrastructure in regions. [From the publication]

ISBN:
980-6560-72-8
Related Publications:
Assessment of transformation processes in the complex socio-economic system of transition period / Vitalija Rudzikienė, Marija Burinskienė. Intelektinė ekonomika. 2007, Nr. 1(1), p. 74-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6589
Updated:
2013-04-28 16:27:32
Metrics:
Views: 24
Export: