Information society and statistics

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Information society and statistics
Alternative Title:
Informacinė visuomenė ir statistika
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 5 (60), p. 16-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informacinė visuomenė; Statistika; Nacionalinė apskaita; Statistinė metodologija; Statistiniai tyrimai; Vartojamų; Kainų indeksas; Information society; Statistics; National; Accounts; Statistical methodology; Statistical research; Consumer price index.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Informacinė visuomenė; Kainų indeksas; Statistika; Statistinė metodologija; Statistiniai tyrimai; Vartojamų.
EN
Accounts; Consumer price index.; Information society; National; Statistical methodology; Statistical research; Statistics.
Summary / Abstract:

LT20 a. statistikos mokslas ir praktika patyrė didelių permainų: susiformavo tarptautinė statistika, buvo pradėti leisti tarptautinių organizacijų leidiniai, atliktas oficialus nacionalinio produkto ir pajamų skaičiavimas. Nacionalinių sąskaitų sistemos (NSS) yra didžiausias socialinių mokslų minties laimėjimas, nes buvo sukurta suvestinė makroekonominės statistikos sistema, balansuojanti šalies ekonomikoje vykstančius procesus ir visų institucinių sektorių ekonomikos rodiklius bei jų ryšius. Ši dabar veikianti vieninga informacinės visuomenės statistikos sistema leidžia ekonomikos mokslo išvadas pritaikyti ūkinei ir socialinei politikai formuoti. Susiformavo ekonometrika - organiškas ekonomikos teorijos ir statistikos junginys, kas leidžia gautas teorines išvadas sukonkretinti, detalizuoti ir sukurti išsamią socialinių procesų ir reiškinių analizės metodologiją, atlikti prognostinius skaičiavimus. Nemažas industrinės visuomenės socialinių mokslų laimėjimas - ekonominės teorijos, politikos mokslų, sociologijos, komunikacijos, teisės, demografijos, edukologijos suartėjimas su statistiniais skaičiavimais ir tyrimais, svarbiausių socialinių mokslų kategorijų suempirinimas, jų pavertimas ekonominiais, sociologiniais, demografiniais rodikliais. Socialinių mokslų statistikos teorijų sąvokų identifikavimas buvo svarbus žingsnis susiejant tų mokslų teoriją ir praktiką. Moderni statistikos teorija gali tapti reikšmingu socialinio mąstymo komponentu, jeigu ji pildoma tikimybių teorijos teiginiais ir išvadomis. Empiriniai statistikos metodai įgyja pagrįstumą ir išsamumą, jei jie susiejami su tikimybiniais įrodinėjimais ir skaičiavimais.

ENThe article describes the impact of the information society on the development and practice of the theory of statistics and the formation of its methodology. The most outstanding achievements of the social research of the 20th century as well as the development of statistics itself are brought into prominence; the interface of the theory of economics and the practice of statistics is defined. The methodological provision that the theory of social sciences and methods of statistics have to be organically interwoven in the process of statistical research as well as in the process of the development of applied and theoretical social sciences has been substantiated. The idea that the research of the methodology of statistics in Lithuania must be developed has been put forward. It has been pointed out that modern Lithuanian society expects and demands a lot from the statistical institutions of the country, it is therefore necessary to develop regional statistical research and to create the statistics related to the activities of public organizations and private enterprise. The major part of the society has to perceive that the level of its statistical culture is not very high and is not quite in line with the standards of the democratic civic society that is why a lot has to be learned and developed. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18375
Updated:
2018-12-20 23:18:00
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: