Geradėjas, piktadėjas, niekadėjas – grynai lietuviški žodžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geradėjas, piktadėjas, niekadėjas – grynai lietuviški žodžiai
Alternative Title:
Geradejas, piktadėjas, niekadėjas - purely Lthuanian words
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2000, t. 42, p. 58-65
Keywords:
LT
Daukšiai; Griškabūdis; Joniškis; Jurbarkas; Lietuva (Lithuania); Sinonimai / Synonyms; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTGeradėjas, piktadėjas, niekadėjas yra lietuviški žodžiai. Bevardės giminės formos geradėja, piktadėja slaviškumą daro visai negalimą - -a negali būti iš si. -ej. Antrojo sando dėti reikšmė yra "daryti", vadinasi, jie motyvuoti kaip ir jų sinonimai geradarys, piktadarys, niek(a)darys. Dėti reikšmė "daryti" yra archajiška – Oras nuo to dedasi šaltas - Zapyškis. Geradėjo buvimas gal kaip tik trukdė įsiskverbti to paties modelio slavybei dobrod(z)iejus (döbrai, ddbriai pasiekė net šiaurės aukštaičius). Sinonimai geradarys (-is), piktadarys (-is), niek(a)darys(-is), semantiškai skaidrūs, irgi žinomi nuo seno - jie paplito, kai geradėjas, piktadėjas, niekadėjas, žodžiui dėti praradus reikšmę "daryti", motyvaciškai išbluko. Nuomonė, kad niekadėjas tarm. "kas niekuo nekaltas, niekuo dėtas, nieko nežinantis (apie ką)" (Tėvas dedas niekadėju - Joniškis) yra nelietuviškos kilmės niekadėjo poreikšmis - dar lengviau sugriaunama. Jo lietuviškumą remia prieveiksmio niekadėja 1. "lyg niekur nieko"(Atėjo ir sėdi sau niekadėja - Griškabūdis) (2. "netyčia") motyvacijos akivaizdus lietuviškumas, ypač variantai niekdėle, niek(a)dėliais 1. "be kokio tikslo, nieku dėjęsis, lyg atsitiktinai" (Ir pas mus niekdėle užsuk Jurbarkas) (2. "slapčiomis, niekam nematant"), nuleisti niekdėle "nekreipti dėmesio" (Jisai nuleido niekdėle - Daukšiai) ir daiktavardis niekdėlis "prastas, netikęs daiktas, niekniekis". Svarstant žodžių geradėjas, piktadėjas, niekadėjas normiškumo dalyką paisytina ir atkuriamo lietuviškumo, tradicijos, stiliaus. Niekadėjas reikšme "kas niekuo dėtas" bendrinėje kalboje beveik nevartotas.Reikšminiai žodžiai: Grynai lietuviški žodžiai; Sinonimai; Lietuvių kalbos tarmės; Purely Lithuanian words; Synonymes; Lithuanian dialects.

ENThe words geradėjas (Eng. benefactor), piktadėjas (Eng. evil-doer, wrong-doer), niekadėjas (Eng. villain, loafer, wrong-doer) are purely Lithuanian and not hybrid Slavonic borrowings. The meaning of their second element dėti (Eng. put) is to do, to make, thus they are motivated as well as their synonyms geradarys (Eng. benefactor), piktadarys (Eng. evil-doer), niekadarys (Eng. evildoer, wrong-doer) (they obviously evolved or spread at the time when the motivation of the former ones faded). The meaning make, do of the word dėti (Eng. put) is archaic, derived from the relics, thus the faded motivation must have stimulated an interest in their origin, which was likely to be found in Slavonic languages. In Lithuanian dialects, the word niekadėjas is known in the meaning 'the one who has done something' and thus is obviously motivated. Its 'Lithuanianness' is supported by the adverbs niekadeja (Eng. as if nothing has happened), niekdėle, niek(a)dėliais (Eng. with no particular purpose, as if by chance) and the noun niekdėlis (Eng. trifle, a worthless thing) of the same root. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18343
Updated:
2018-12-17 10:43:16
Metrics:
Views: 141    Downloads: 2
Export: