Nauji nekaitomi žodžiai dabartinėje lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji nekaitomi žodžiai dabartinėje lietuvių kalboje
Alternative Title:
New uninflected words in modern Lithuanian
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2000, t. 42, p. 22-32
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTNekaitomųjų daiktavardžių lietuvių kalboje apskritai nedaug: DZ jų pateikta 46, TŽ - 267. Pastaruoju metu lietuvių kalboje pastebima naujų nekaitomų žodžių. Straipsnyje aptariami į žodynus įtrauktų nekaitomų žodžių kilmė ir teminės grupės; naujųjų skolinių polinkis būti nekaitomais žodžiais; nelietuviškų prepozicinių elementų vartojimo kaip atskirų nekaitomų žodžių atvejai ir lietuviški simboliniai nekaitomi pavadinimai. Daugiausia nekaitomų lietuvių kalbos žodžių yra kilę iš prancūzų kalbos (39 proc.), nemažai atėję iš italų (11 proc.), graikų (10 proc.) ir lotynų (10 proc.) kalbų. Gausiausią teminę grupę sudaro graikų raidžių pavadinimai (9 proc.), audinių ir aprangos (7 proc.), maisto produktų, ekonomikos ir muzikos sričių žodžiai (po 6 proc.). Iš dabar į lietuvių kalbą ateinančių daiktavardinių skolinių nekaitomą formą visais fiksuotais atvejais turi 6 proc. žodžių. Didžiausią grupę sudaro rytų kovos menų pavadinimai (12 proc.), taip pat skiriamos maisto (9 proc.), žaidimų ir sporto bei aprangos ir audinių (po 6 proc.) teminės grupės. Tik nedaugelis kitų kalbų žodžių lietuvių kalboje lieka nekaitomi, todėl paradoksalus atrodo nelietuviškų prepozicinių elementų vartojimas kaip atskirų nekaitomų žodžių, ilgų simbolinių pavadinimų trumpinimas iki nekaitomo žodžio ir nekaitomų simbolinių pavadinimų darymas. To priežastimi pirmiausia laikytinas precedentas: nekaitomų žodžių lietuvių kalboje jau yra, jie laikomi norminiais; taip pat nepakankamai juntamas nekaitomų žodžių svetimumas - gausėjantys nekaitomi žodžiai imami suvokti kaip natūralūs lietuvių kalbai.Reikšminiai žodžiai: Nauji nekaitomi žodžiai; Dabartinė lietuvių kalba; Tarptautiniai žodžiai; Nelietuviški prepoziciniai elementai; Santrumpos; News uninflected words; Modern Lithuanian; International words; Non-Lithuanian prepositive elements; Abbreviations.

ENLithuanian language contains a generally small amount of uninflected nouns: the GD contains 46 and ID – 267. Some new uninflected nouns have been noticed in the Lithuanian language recently. The article discusses the origin of uninflected words and their thematic groups included in dictionaries; tendency of new lean words to become uninflected words; cases of the use of non-Lithuanian prepositional elements as separate uninflected words and Lithuanian uninflected symbolic names. Most of Lithuanian uninflected words are of French (39 percent) origin, some of them came from the Italian (11 per cent.), Greek (10 per cent.) and Latin (10 per cent.) languages. The vast thematic group is made of Greek-letter names (9 percent), the words of fabrics and clothing (7 per cent.), food, music and economic fields (by 6 per cent each). 6 percent of words substantival lean words coming to the Lithuanian language have uninflected noun form with all fixed cases. The largest group includes the names of Easter martial arts (12 percent), as well as thematic groups on food (9 percent), games and sports as well as clothing and fabrics (6 per cent.) are distinguished. Only a few words from other languages remain uninflected in Lithuanian, so the use of non-Lithuanian prepositional elements as single uninflected words, shortening of long symbolic names to uninflected word and making of uninflected symbolic names seems to be paradoxical. The reason for this is believed to be a precedent: uninflected words in Lithuanian language are already available, they are considered to be normative; as well as there is a lack of foreignness felt in uninflected words - numerous uninflected words are thought to be natural in the Lithuanian language.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18341
Updated:
2018-12-17 10:43:15
Metrics:
Views: 316    Downloads: 12
Export: