Vilniaus Universiteto mokslo darbų "Knygotyra" turinio rodyklė : 1961-2005, t. 1-45

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Vilniaus Universiteto mokslo darbų "Knygotyra" turinio rodyklė : 1961-2005, t. 1-45
Alternative Title:
  • Index of the contents of Vilnius University scholarly journal "Knygotyra" ("Book science"): 1961-2005, t. 1-45
  • Указатель содержания научных трудов Вильнюсского университета "Knygotyra" ("Книговедение"): 1961-2005, t. 1-45
Editors:
  • Janonis, Osvaldas, sudarymas [com]
  • Kaunas, Domas, redagavimas [edt]
  • Macevičiūtė, Elena, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
Pages:
137 p
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje „Knygotyra“ jau beveik pusę amžiaus skelbiami knygotyros ir jai artimų humanitarinių, socialinių mokslų šakų (tradicinių ir elektroninių knygų leidybos, gamybos, leidybos produkcijos repertuaro turinio ir strategijos, prekybos ir platinimo, spaudotyros, bibliografijos, bibliotekininkystės, bibliofilijos, skaitybos, knygos meno ir grafikos, raštijos istorijos, epigrafijos, rankraštinio ir spaudos paveldo, jo restauravimo ir skaitmeninimo, knygotyrinės biografistikos, dokumentotyros), kurių tyrimo objektas siejasi su knygotyra, mokslo darbai. Šioje bibliografijos rodyklėje aprašytos tęstinio mokslo darbų leidinio „Knygotyra“, iki 1970 m. ėjusio pavadinimu „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 45 tomų publikacijos: moksliniai straipsniai, recenzijos, apžvalgos, šaltinių publikacijos, bibliografinė medžiaga ir kronika. Pirmame skyriuje sukaupta medžiaga apie knygotyros mokslo ir studijų raidą bei šiuolaikinę būklę, antrame – publikacijos knygotyros teorijos ir metodologijos klausimais. Trečias, gausiausias skyrius skirtas rašto, knygos ir knygininkystės istorijai. Ketvirtame skyriuje nurodytos šiuolaikinės knygininkystės publikacijos, penktajame – knygos naudojimo ir raiškos klausimais. Paskutiniame bibliografijos rodyklės skyriuje aprašyti leidinyje skelbti kitų mokslų, kurių tyrimo objektas siejasi su knygotyra, straipsniai. Vardų rodyklė sudaro galimybę lengvai surasti vieno ar kito autoriaus publikacijas ir straipsnius apie tam tikrą asmenį, kolektyvą ar vietovę. Ši bibliografinė rodyklė svarbus esamų ir kuriamų mokslinės informacijos duomenų bazių šaltinis, informacinio darbo ir knygotyros studijų parankinė priemonė. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe scholarly journal ‘Knygotyra’ comprises scientific articles published for almost half a century on book science and other similar humanitarian and social science fields (such as, traditional and electronic book publishing, industry, strategy and content of publications, their trade and distribution, press science, bibliography, library science, reading trends, book art and design, history of writing, epigraphics, manuscript and press heritage, its restoration, digital compilation, biographicistics of the book science, and studies of documents), the research objective of which is related to the book science. This bibliography provides descriptions of the research articles, reviews, publications of sources, bibliographic material and chronicles published in 45 volumes of a scholarly journal ‘Knygotyra’ (published under the title „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“ – Library and Bibliography Issues – till 1970). The first chapter includes the material on the development and the state of the art of book science and studies; the second one – publications on book science theory and methodology. The biggest third chapter comprises the history of literacy, book and book sector. The fourth chapter refers to the publications about modern book sector, the fifth – about the usage of a book. The last chapter includes publications from the disciplines related to the book science. The index of names provides a possibility to retrieve the publications by an author or about a person, community, or a location.

ISBN:
9986198240
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1817
Updated:
2020-07-29 20:28:58
Metrics:
Views: 46
Export: