Alternative risk measurement methods: theoretical aspects of the margin of safety

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Alternative risk measurement methods: theoretical aspects of the margin of safety
Alternative Title:
Alternatyvūs rizikos vertinimo metodai: saugumo ribos teoriniai aspektai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2016, t. 39, Nr. 1, p. 5-12
Keywords:
LT
Akcijos; Investicinė rizika; Saugumo riba; Vertės investavimas.
EN
Investment risk; Margin of safety; Stocks; Value investing.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo objektas – rizikos vertinimo kriterijai. Tyrimo tikslas – išnagrinėti fundamentaliųjų rizikos vertinimo kriterijų aspektus ir empiriniais tyrimais pagrįsti šių kriterijų taikymo siekiant įvertinti riziką ir ją sumažinti galimybes. Tyrimo uždaviniai: susisteminti ir apibendrinti mokslinėje literatūroje pateikiamą alternatyvų rizikos vertinimo poreikį bei prielaidas; pagrįsti pasirinktos rizikos vertinimo strategijos taikymo galimybes. Siekiant tyrimo tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, taikomi tokie metodai: mokslinių šaltinių analizė, sintezė, apibendrinimas. Svarbi mokslinių tyrimų kryptis yra alternatyvių rizikos vertinimo metodų, galinčių padėti įvertinti ir sumažinti riziką, paieška. Vienas iš šių metodų yra fundamentaliųjų rodiklių analizės taikymas atliekant rizikos vertinimą. Fundamentaliąja analize paremta vertės investavimo strategija, kurios pradininkais laikomi Benjaminas Grahamas ir Davidas L. Doddas. [...] Empirinių tyrimų apžvalga parodė, kad šių kriterijų naudojimas formuojant investicinį portfelį skirtingais laikotarpiais ir skirtingose rinkose pagerina jo rezultatus. Nepaisant to, neišvengiama rizikos dėl tikrosios saugumo ribos nustatymo. Skirtingų sektorių įmonių vertė apskaičiuojama skirtingai, todėl todėl vienas kriterijus ar dydis netinka visoms įmonėms. Taip įmones galima pervertinti arba nuvertinti. Atsižvelgiant į tai, saugumo ribą yra tikslinga taikyti kaip papildomą rizikos vertinimo ir mažinimo metodą. [Iš leidinio]

ENInvestment risk measurement using only quantitative methods does not always work properly measuring risk and avoiding losses. In order to effectively measure and reduce risk it is appropriate to use alternative methods for risk measurement. This paper discusses the safety limit, which applies as the method of risk measurement and reduction. Review of empirical studies has shown that B. Graham’s proposed fundamental criteria to measure and reduce risk improve investment portfolio returns and efficiency. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60835
Updated:
2018-12-17 14:07:06
Metrics:
Views: 57    Downloads: 2
Export: