Merkinės apylinkės : kultūrų sąveika ir turizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Merkinės apylinkės: kultūrų sąveika ir turizmas
Alternative Title:
Merkinė environs: interaction of cultures and tourism
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2002, t. 21, p. 263-286
Reviews:
Summary / Abstract:

LTNors turizmas turi didžiulę reikšmę pasaulio ekonomikai, jo tyrimas svarbus ir socialinių pokyčių bei kultūrinių kontaktų analizei, tačiau etnologine prasme jis dar nebuvo atkreipęs didesnio Lietuvos tyrinėtojų dėmesio. Todėl, šiame straipsnyje 2002 m. Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės apylinkėse atliktų tyrimų pagrindu analizuodami turisto ir vietinio žmogaus socialinius ir kultūrinius kontaktus, tikimės prisidėti prie turizmo plėtotės problemos. Norėdami atskleisti turizmo perspektyvas ir įvairaus amžiaus žmonių pasirengimą priimti turistus ir suvokti jų kultūrinę aplinką, sudarėme tris anketas įvairaus amžiaus merkiniškiams. Norint suvokti turisto poreikius ir kliūtis turizmui plėtoti šiose apylinkėse, konsultuojantis su Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės informacijos centro vadovu Algimantu Černiausku, sudaryta ir Lietuvos bei užsienio turistui anketa. Anketavimo, reglamentuoto ir laisvo pokalbio, taip pat stebėjimo pagrindu atliktas tyrimas parodė, kad Merkinės apylinkės patrauklios tiek užsienio, tiek Lietuvos turistams, tačiau kyla užsienio kalbos, turistų maitinimo, informacijos ir turisto poreikių tenkinimo problemų. Vis dėlto Merkinės gyventojas geranoriškas ir atviras kitos kultūros turistams. Kita vertus, kyla intensyvaus turizmo keliamų neigiamų padarinių pavojus vietiniams gyventojams. Todėl manome, kad nors Merkinės apylinkių jaunimu šiuo metu ir rūpinamasi, tačiau jaunimo etnokultūrinis auklėjimas turi būti derinamas su turizmo ir globalizacijos proceso intensyvėjimu. [Iš leidinio]

ENAlthough tourism has a huge importance in the economy of the world and research on tourism is also important to the analysis of social changes and cultural contacts, it has not yet attracted greater attention from Lithuanian investigators from an ethnological viewpoint. This article is based on the data of field research carried out in the Merkinė National Park in 2002. It focuses on the analysis of social and cultural contacts between tourists and local people. We hope that the results will contribute to the development of tourism in the environs of Merkinė. In order to study the prospects of tourism and the preparation of people of various age to receive tourists and grasp their cultural environment, we created three questionnaires aimed at Merkinė residents of different age groups. To understand the needs of tourists and some of the obstacles to the development of tourism in the environs of Merkinė, a questionnaire designed for Lithuanian and foreign tourists was created after consultations with Algimantas Černiauskas, Head of the Dzūkija National Park and Merkinė Information Center. The research carried out on the basis of the survey, regulated and free interviews, and observation revealed that the environs of Merkinė appeal both to Lithuanian and foreign tourists. However, the problems of foreign language, providing food and information, and understanding the needs of tourists arise. In spite of that, the residents of Merkinė are full of good will and open to tourists who have gained some insight into elements of other cultures.On the other hand, the danger of the negative consequences of intensive tourism also emerges. The greater attention and care now given to the younger generation in the environs of Merkinė than in the neighboring areas of Lithuania has protected it from the negative consequences of cultural modernization. Yet we think that the intensity of the ethno-cultural education of the youth has to increase at a proportion rate with the development of tourism and overall globalization. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18059
Updated:
2018-12-17 11:02:08
Metrics:
Views: 51    Downloads: 2
Export: