Merkiniškių gimtuvės ir krikštynos : tradicinių kultūros elementų sklaida XX amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Merkiniškių gimtuvės ir krikštynos: tradicinių kultūros elementų sklaida XX amžiuje
Alternative Title:
Birth and baptism among Merkinė inhabitants: diffusion of cultural elements in the 20th c
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2002, t. 21, p. 143-172
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMerkinėje ir jo apylinkėse surinkta gausi etnografinė lauko tyrinėjimų medžiaga apie tradicines ir dabartines gimtuves ir krikštynas leido pažvelgti į Dzūkijos krašto trijų kartų žmonių kauptus ir puoselėtus etninės kultūros klodus. Siekiant atskleisti krikšto papročių savitumus buvo pasinaudota Merkinės bažnyčioje saugomomis parapijos krikšto metrikų knygomis. Krikštynos, kaip visas socialinis bei kultūrinis šio krašto žmogaus gyvenimas, yra neatskiriama krikščioniškosios kultūros dalis, todėl tyrimas atskleidė ir religingumo dinamiką bei krikščioniškų vertybių raišką. Straipsnyje mėginama: 1) apžvelgti gimtuvių ir krikštynų papročių paplitimą, jų lokalinius savitumus ir bendrumus, 2) tirti krikštynų papročių kaitą ir plėtotę, 3) nustatyti vardynų šventės savitumus ir populiarumą tirtoje teritorijoje. Atlikus tyrimą apie Merkinės ir jos apylinkių praeitį ir dabartį galima daryti išvadą, jog dalis tradicinių gimtuvių ir krikštynų papročių, peržengusių XXI a. ribą, gyvuoja iki šiol, tačiau įgiję kitą formą. Ir tai lemia papročio modifikaciją, natūraliai prisitaikiusią prie naujų sąlygų. Tačiau, kaip rodo tyrimų medžiaga, tik per atskirų papročių elementų gyvavimą senąja forma yra užtikrinami tradicinių papročių lokaliniai savitumai, sėkmingai gyvuojantys šių dienų gyvenime. [Iš leidinio]

ENRich ethnographic field research material on traditional and current birth and christening gathered in Merkinė and its surrounding areas enabled to take a look at the banks of ethnic culture accumulated and cherished by three generations of people from Dzūkija region. In order to reveal the peculiarities of christening manner, the parochial baptismal registers kept in Merkinė church were used. Christening is an integral part of Christian culture like social and cultural human lifetime in this region, thus the study revealed both religious dynamics and expression of Christian values. This article attempts: 1) to review the prevalence of manner of birth and christening, their local peculiarities and commonalities, 2) to examine the change and development of christening manner, 3) to determine the distinctions and popularity of name-day holiday within the territory studied. After the research about the past and present of Merkinė and its surroundings, it can be concluded that some of the traditional manner of birth and christening, which exceeded the twenty-first century, are existing until now, but they have got a different form. And this ordains the modification of manner, which is naturally adapted to new conditions. However, as it is demonstrated by the studies, local peculiarities of traditional manner are secured only through the lifetime of individual elements in the old form, which exist in today’s life successfully.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18053
Updated:
2018-12-17 11:02:07
Metrics:
Views: 75    Downloads: 6
Export: