Naujoji viešoji vadyba ir jos mitai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujoji viešoji vadyba ir jos mitai
Alternative Title:
New public management and its myths
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2008, Nr. 25, p. 38-49
Summary / Abstract:

LTAkcentuojant, kad tiek tradicinis viešasis administravimas, tiek naujoji viešoji vadyba (NVV) sąlygojamos viešosios politikos procesu, kurie daro įtaką viešojo valdymo teorijų turiniui, straipsnyje teigiama, kad bet kokia valdymo teorija taikoma politikos procesuose yra apgaubiama tam tikru retoriniu "triukšmu" ir analizuojamos tokio "triukšmo" pasekmės - naujosios viešosios vadybos mitai. Parodoma, kad šie mitai nesunkiai gali buti sukritikuojami ir įspėjama apie pavoju, kad šių mitų taikymas gali buti panaudotas NVV kaip reformų šaltinio diskreditavimui praktinėje politikoje. [Iš leidinio]

ENEmphasizing that both the traditional Public Administration and the New Public Management (NPM) are influenced by the processes of public policy, which affect the content of the public management theories, the article states that every management theory applied in policy processes is covered by some rhetorical noise and outcomes of such noise- myths of the New Public Management - are analysed. The author shows that these myths can be easily criticized and warns about the danger that application of these myths can damage the application of the NPM as the source of reforms in practical policy. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17726
Updated:
2018-12-20 23:17:49
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: