Pedagoginių veiksnių įtaka vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginių veiksnių įtaka vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui
Alternative Title:
Influence of the pedagogical factors on the spiritual becoming of elder teenagers
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 12, p. 136-148
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomu tyrimu siekta nustatyti pedagoginių veiksnių sąlytį su vyresniųjų paauglių dvasinių vertybių internalizacija. Buvo kelti du uždaviniai: atskleisti vyresniųjų paauglių dvasinių vertybių internalizacijos ypatumus ir išryškinti dvasinių vertybių internalizacijos sąsajas su pedagoginiais veiksniais. Tyrime dalyvavo 1257 įvairių tipų mokyklų VII, VIII, IX klasių moksleiviai. Taikytas nebaigtų sakinių metodas, vertybių aprašai, projekciniai metodai, modifikuotas B. Dodonovo emocinių išgyvenimų ir Fillipso mokyklinio nerimo testai ir uždaros anketos, skirtos savijautai mokykloje bei emocinių išgyvenimų šaltiniams atskleisti. Atlikta duomenų statistinė analizė. Straipsnyje atskleidžiamas dvasinių vertybių ir tiesioginių, įkūnijančių tiesioginį santykį su pedagogais, ir netiesioginių, išreiškiančių sąlytį su mokymusi bei kitais pedagoginiais veiksniais, ryšys, ir ryškinamos galimos pedagoginio poveikio tendencijos. Duomenų analizė leido patvirtinti autorių keltą hipotezę, kad pedagoginiai veiksniai (pedagogų humanistinė kompetencija, paauglių savijauta mokykloje) daro ženklią įtaką paauglių dvasiniam tapsmui. Beveik dviejų trečdalių (61,6 proc.) paauglių požiūris į pedagogus yra palankus, bet grindžiamas ne asmeniniu, o dalykiniu santykiu, o tai nelaiduoja gilesnės dvasinių vertybių internalizacijos. Savijauta mokykloje daugumos vyresniųjų paauglių yra nepakankamai gera. Jai didžiausią poveikį daro savijauta namuose ir tiesioginis bei netiesioginis (per požiūrį į mokslą, mokymąsi, pažangumą) sąlytis su pedagogais. Savijauta mokykloje daro ženklią įtaką kūrybiškumo, išmintingumo, solidarumo įkūnijimui.

ENThe internalisation of spiritual values (truth, goodness, and beauty) shows the spiritual becoming of elder teenagers. The links between these values and pedagogical factors are established: between teachers' humanistic competence and teenagers' self-feeling at school. The teacher's personality has the greatest influence on the cognitive level of internalisation of spiritual values. The deepest contact on all the levels of internalisation is with love of beauty, dignity, sensitiveness, honesty, and faith. The dominating (61,6 per cent) subject relation with teachers insufficiently evokes the dispersion of the cognitive values (the dimension of truth), and has a slight influence on the internalisation of creativity and solidarity. However, the teenagers' self-feeling at school most of all conditions the embodiment of these values (creativity, wisdom, and solidarity) on the behaviour level. Since the links of the values mentioned above with the other levels of internalisation arc not stable, these values function mostly on the level of unrealized rules. The self-feeling at school has the closest links with the self-feeling in the family (x2 = 255,833, p <0,000), with direct (x2 = 49,157, p <0,000) and indirect contact with teachers: through the attitude towards studies (x2 = 53,361 p <0,000), towards learning as the source of happiness (x2 = 63,649, p <0,000), and towards making a progress (x2 = 86,943, p <0,(100). Besides, teachers rouse the least pupils' anxiety. The contact with the contemporaries has influence on self feeling at home, too (x2 = 30,676. p <0,000). The pedagogical factors have a considerable influence on the spiritual becoming of elder teenagers. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17566
Updated:
2018-12-17 11:23:41
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: