Apsirūpinimas būstu Lietuvoje: socialinis-ekonominis aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apsirūpinimas būstu Lietuvoje: socialinis-ekonominis aspektas: disertacija
Alternative Title:
The Housing Situation in Lithuania: Socio-Economic Dimension
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
174 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas - sistemiškai išanalizuoti - valstybės vaidmenį gyventojų poreikio būstui patenkinimo procese, įvertinant pereinamosios ekonomikos ypatumus ir nagrinėjant apsirūpinimo būstu problemą kompleksiškai: pereinant nuo bendrų poreikio būstui patenkinimo dėsningumų ir socialinio-ekonominio turinio bei valstybės vaidmens būsto sektoriuje teorinių pagrindų įvertinimo, prie konkrečios įvairių šalių patirties ir jos taikymo galimybių Lietuvoje. Įvertinti Lietuvoje veikiančią valstybės paramos, gyventojams apsirūpinant būstu, sistemą ir jos poveikį apsirūpinimo būstu lygiui Lietuvoje bei sukurti paramos sistemos modelį, atitinkantį šiuolaikinės ekonomikos raidos tendencijas bei specifines Lietuvos socialines ir ekonomines sąlygas. Tyrimo procese, einant nuo abstraktaus prie konkretaus, nuo esminių, pirminių santykių tiriamoje posistemėje atskleidimo prie padėties tiriamuoju klausimu išsamios analizės, t.y., prie išvestinių posistemės santykių, apibrėžiami pagrindiniai valstybės paramos parametrai. Kuriant paramos sistemą, pirmiausia buvo remtasi subjektyviu - subjektiniu - objektiniu metodu. Palyginamosios analizės ir istoriniu metodu buvo naudojamasi tyrinėjant paramos sistemų panašumus ir skirtumus užsienio šalyse, taip pat sistemų evoliucijos dėsningumus. Analogijos metodu buvo naudotasi nustatant valstybės paramos būsto sektoriuje tikslus Lietuvoje. Statistiniais metodais buvo remtasi analizuojant poreikio būstui patenkinimo lygio tendencijas ir diferenciacijos mastą Lietuvoje bei įvertinant dabar veikiančios sistemos įtaką apsirūpinimo būstu lygiui.

ENThe aim of the doctoral thesis is to systematically analyse the state‘s role in the process of meeting the housing demand, taking into account features of economy in transition and applying a complex approach to the housing issue, i.e. starting with a theoretical evaluation of general features of housing demand, socio-economic context and state‘s role, and finishing off with an analysis of experiences of specific countries and review of practical application thereof in Lithuania. The thesis also aims to evaluate the existing system of state support for the acquisition of housing and its impact on the level of privately owned housing in Lithuania, as well as to develop a support system model in line with modern trends of economic development and specific socio-economic conditions of Lithuania. The research process moves from abstract to concrete, from basic/primary relationship to an in-depth analysis of the situation in question, i.e. it moves to derivative sub-system relationship. The development of a state support system was first of all based on subjective-objective method. The method of comparative analysis and historical method were used to examine similarities and differences between various systems as well as to identify developmental trends. The analogy method was applied to identify aims of the Lithuanian state support system. Statistical methods were used to analyse trends in the level of privately-owned housing and the scale of differentiation in Lithuania, as well as the impact of the current state support system on meeting the housing demand.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10467
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 15
Export: