Research into a need for public administration specialists in state administration and public administration institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research into a need for public administration specialists in state administration and public administration institutions
Alternative Title:
Viešojo administravimo kvalifikaciją turinčių specialistų poreikio tyrimas valstybės valdymo ir viešojo administravimo institucijose
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 4 (14), p. 84-94
Summary / Abstract:

LTVienas pagrindinių šiandienines valstybės uždavinių sukurti modernią viešojo administravimo sistemą orientuotą į valstybės geroves kūrimą. Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijoje pabrėžiama viešojo administravimo specialistų profesionalumo, aukštos kvalifikacijos bei kompetencijos svarba. Todėl šiandieninėje visuomenėje kiekviena organizacija privalo taikytis prie dinamiškų darbo aplinkos sąlygų, didėjanti konkurencija skatina pokyčius tiek privačiose organizacijose, tiek viešajam sektoriui priklausančiose institucijose. Darbuotojų poreikis kinta kasdien, todėl svarbu analizuoti esamų bei būsimų specialistų poreikį viešajame sektoriuje, tirti darbuotojų kvalifikacijos lygį specialistų diferenciaciją bei pasiskirstymą viešojo sektoriaus institucijose. Aukšta viešojo administravimo specialistų kvalifikacija yra būtina, nes jie atsakingi visuomenei (ar jos daliai). Aukščiausios kvalifikacijos viešojo sektoriaus specialistų rengimas yra sistemingo valstybės valdymo ir plėtros garantas. Straipsnyje nagrinėjamas viešojo administravimo kvalifikaciją turinčių specialistų poreikis valstybės valdymo ir viešojo administravimo institucijose. Poreikio analizė grindžiama empirinio tyrimo (N = 332), realizuoto 2008 m. Šiaulių miesto valstybės valdymo ir viešojo administravimo institucijose, rezultatais. Siekiant ištirti viešojo administravimo kvalifikaciją turinčių specialistų poreikį valstybės valdymo bei viešojo administravimo institucijose naudotasi mokslo darbų, dokumentų bei tyrimų medžiaga, išnagrinėta bei sistemingai remtasi moksline literatūra apie viešojo administravimo kvalifikacijai keliamus reikalavimus [...]. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with a need for professionals with a qualification in public administration in state administration and public administration institutions. Needs analysis is based on the results of an empiric research (N332) carried out in 2008 in Šiauliai city state administration and public administration institutions (Šiauliai city Municipality, Territorial Customs Office, State Tax Inspectorate, Labour Exchange, Šiauliai Branch of State Social Insurance Fund Board, NGO, Public Health Care Centre, Disability and Working Capacity Assessment Office). The role of and a need for professionals with a qualification in public administration in the conditions of a market economy, requirements raised for graduates with a qualification and competences in public administration have been analysed on a theoretical level; a need for public administration professionals in the context of their qualification, competences and the institutional environment have been analysed on a practical level. Analysis of research results has showed that public administration professionals with up-to-date competences in public administration are in need on the labour market striving for effective and modern public administration. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17312
Updated:
2018-12-20 23:17:39
Metrics:
Views: 9
Export: