Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis
Alternative Title:
Parallel model for vocational teachers training
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2003, t. 10, p. 22-28
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami profesijos pedagogų rengimo Europoje ir Lietuvoje modeliai, konceptualiai įvertinamas profesijos pedagogų sisteminio pedagoginio pasirengimo būtinumas. Atlikta analizė atskleidė, kad lygia greta rengiant profesijos pedagogus - įgyjant profesiją, kartu studijuojami pedagogikos ir psichologijos moduliai tam tikro profesinio kryptingumo universitete. Taip formuojama profesinė sąmonė, užtikrinama kokybiškai nauja individualybės išraiška atliekant profesinę pedagoginę veiklą, kur formuojasi profesijai reikšmingos vertybės, saviti veiklos stereotipai. Lygiagretusis rengimas leidžia lanksčiai tenkinti realius mokyklų reikiamų profesijų pedagogų rengimo poreikius ir tam nereikia papildomų išlaidų, nes pedagoginio kryptingumo kontingentas formuojamas iš jau priimtų į universitetą visų fakultetų studentų (nuo trečio kurso). Trečiame kurse studentai savo pedagoginį kryptingumą formuoja skatinami poreikio arba pašaukimo, todėl jau motyvuotai suvokia savo asmenybės santykį ir su profesija, ir su pedagogika. Baigiamuoju studijų etapu dažniausiai pasiekiama aukščiausių rengimo rezultatų. Tik universitetiniai tyrimai leidžia plačiai suvokti ir adekvačiai atrinkti profesinio ugdymo turinį profesiniam rengimui kiekvieno kryptingumo mokykloje, todėl profesijos pedagogai negali būti rengiami mokyklose ar kolegijose. Kadangi profesinio ugdymo sistemoje mokinys mažiau intelektualus ir daugiau konfliktiškas (paauglystės ar ankstyvosios jaunystės tarpsnis), profesijos pedagogas privalo turėti sisteminį pedagoginį pasirengimą.

ENParallel training of vocational teachers includes acquiring a profession together with the modulus of pedagogy and psychology at a university of a certain professional direction in which there is a department of Professional Pedagogy and Psychology. In this way professional consciousness develops, insuring new quality of individuality expression, while performing professional teaching activity where professionally important values and individual stereotypes develop. Parallel training allows remaining flexible in satisfying the needs of schools for preparation of teachers of needed professions and education docs not demand additional expenses, because already admitted students choose their area of majoring. In the third year the students develop their majoring ideas cither influenced by demand or wish therefore they have a motivated understanding of their personality and profession relationship. Only university research allows a broad understanding and adequate selection of the professional education content for professional training at each purpose school, therefore vocational teachers can not be trained at schools or colleges. Teachers of each kind of profession should be educated at the universities of different professional direction, providing them with a possibility to acquire higher and higher professional and pedagogy qualification. Teachers of profession cannot be educated at the universities, which arc not related to any professional direction. Since students in the system of professional education arc less intellectual and the period of adolescence and young adult life is more conflicting, the vocational teacher should posses a systematic pedagogic preparation. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17307
Updated:
2018-12-17 11:12:51
Metrics:
Views: 19
Export: