Profesijos pedagogo asmenybės tapsmo psichosemantinės dispozicijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesijos pedagogo asmenybės tapsmo psichosemantinės dispozicijos
Alternative Title:
Psychosemantics dispositions of vocational teacher’s personality becoming
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 67, p. 19-24
Keywords:
LT
Profesijos pedagogas; Profesinės ir pedagoginės informacijos integracija ugdyme; Psichosemantinė erdvė.
Summary / Abstract:

LTTyrimas parodė, kad konstrukto turinys ir struktūra pateikia subjekto vidinę informaciją, kaip individualios sąmonės kategorinę sistemą. Būsimųjų profesijos pedagogų dalykiniame-teoriniame profesinės sąmonės išsivystymo lygyje besiformuojančios naujos profesijos elementarios profesinės charakteristikos dar nekontroliuoja visų reikšmingų kintamųjų (elementų). Rengiant profesijos pedagogą, studentai skirtinguose sociokultūriniuose kontekstuose integruoja profesinę (dalykinę) ir pedagoginę informaciją bei praktinę patirtį. Taip kuriama nauja profesija - profesijos pedagogas. Psichosemantinė erdvė konkrečiai reikšmingai sričiai (profesinis ugdymas) priklauso nuo subjekto (profesijos pedagogo) tos srities, kaip vientisos, išmanymo. Tada konstrukto relevantiškame diapazone elementų interkoreliacija duoda diferencijuotą reiškinio (kompetencija) prasmės turinį šiame etape. Nauja informacija skatina naujos psichosemantinės dispozicijos susidarymą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesijos pedagogas; Psichosemantinė erdvė; Profesinės ir pedagoginės informacijos integracija ugdyme.

ENThe research results indicate that content and structure of a construct presents internal information of a subject as category system of individual consciousness. New elementary characteristics of profession that are in the process of information in the practical-theoretical level of the future vocational teacher’s professional consciousness development do not control all the important variables (elements). In parallel training of vocational teachers, students integrate professional (practical) and pedagogical information and practical experience in different sociocultural contexts. In this way a new profession – vocational teacher – is created. Psychosemantic space for the concrete important field (vocational education) depends on the knowledge of this field, as the whole, by the subject (vocational teacher). Then intercorrelation of elements in relevant diapason of the construct gives differentiated content of the meaning of the phenomenon (competence) in this stage. New information stimulates the formation of new psychosemantical disposition.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8067
Updated:
2018-12-17 11:09:49
Metrics:
Views: 15
Export: