Gamintojai, vartotojai, teikėjai ir švietimo paslaugų kokybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamintojai, vartotojai, teikėjai ir švietimo paslaugų kokybė
Alternative Title:
Producers, distributors, users and quality of services in education
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 303-310
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Švietimo sistemos tobulinimas; Gamintojai; Vartotojai; Teikėjai; švietimo paslaugų kokybė; Improvement of quality of education; Producers; Users; Distributors; Quality of services in education.
Keywords:
LT
Gamintojai; Mokykla / School; Teikėjai; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama švietimo sistema kaip švietimo produkcijos gamintojų, švietimo paslaugų teikėjų ir vartotojų sistema. Siekiama išsiaiškinti gamintojų, teikėjų ir vartotojų vaidmenį, gerinant švietimo kokybę. Straipsnyje pateikiamos skirtingos dabar egzistuojančios švietimo kokybės sampratos. Naujojo Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo projekte (2001) atsirado keletas naujų sąvokų, rodančių galimą esminį tolesnės švietimo sistemos raidos posūkį. Tai sąvokos: švietimo paslaugos, švietimo paslaugų vartotojai ir švietimo paslaugų teikėjai. Šios sąvokos rodo, jog rengiamasi įstatymu įteisinti švietimo organizacijos, kaip paslaugų organizacijos, sampratą ir visus iš to išplaukiančius padarinius. Remiantis šia samprata švietimo organizacija teikia švietimo paslaugas lygiai taip pat kaip kitos paslaugų srities organizacijos. Tad švietimo organizacijai turėtų būti priskirti ir visoms paslaugų organizacijoms būdingi požymiai. Tokia švietimo organizacijos samprata Lietuvoje yra gana nauja, o užsienyje švietimo organizacijos, kaip paslaugų organizacijos, traktavimas jau turi savo istoriją. Šis traktavimas leidžia gerokai išplėsti švietimo sistemos ir joje veikiančių interesų grupių sampratą, įstatymo projekte formuluojama nauja švietimo sistemos samprata skatina kiek kitokiu kampu pažvelgti ir į švietimo kokybės problemą. Nurodoma, kad naujasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo projektas, traktuojantis švietimo organizacijas kaip paslaugų organizacijas, leidžia numatyti galimus švietimo kokybės gerinimo būdus švietimo produkcijos gamintojų, švietimo paslaugų teikėjų ir vartotojų lygmeniu.

ENThe new project of the Education Act of the Republic of Lithuania introduces a number of new concepts, namely, the concepts of providers and users of educational services. The understanding of educational organizations as service organizations enable us to deal with the problem of quality in education from a new theoretical standpoint. The system of market in education consists of producers, distributors and users. Improving the effectiveness of each segment improves the overall quality of education. The article analyzes the role of providers, distributors and users in ensuring the quality of services in education. Describes the arising problems in relation to quality assurance and suggests possible solutions. The quality of educational production may be improved by mobilizing additional resources, demopolization and decentralization of the provision system, as well as changing of psychological attitude towards educational provision. The quality of distribution is mainly determined by the concept of customers. If state is considered to be the main customer, the quality of distribution is defined by standards of education. If students and parents are the main customers, the quality is defined as meeting the needs of individual customers. Finally, the users can also play an important role in improving the quality of education. Users will have more influence on the quality of education if the system will be partially decentralized and privatized, the school community will get more power, the social and teaching functions of educational institutions will be clearly separated and the concept of service university will gain popularity in the sector of higher education. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17300
Updated:
2018-12-17 11:01:58
Metrics:
Views: 28    Downloads: 18
Export: