Žinių valdymas ir aukštasis mokslas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių valdymas ir aukštasis mokslas
Alternative Title:
Knowledge management and higher education
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 85, p. 22-27
Keywords:
LT
Studentai / Students; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTInformacija ir žinios tampa svarbiausiais naujos globalios visuomenės ištekliais. Lietuvoje nėra gausu gamtos turtų, todėl šalies gyventojams ypač aktualu kelti savo intelektinį lygį, mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir įsijungti į svarbių tarptautinių projektų realizavimą. Tyrimo tikslas yra tobulinti šiuolaikinių universitetų mokymo procesą pasitelkus žinių valdymo sistemas, ištirti šių sistemų taikymo galimybes aukštosiose mokyklose. Tyrimo metodai buvo žinių valdymo bei žinių valdymo sistemų apibrėžimų analizė bei informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos respublikos vyriausybės pranešimų analizė; aukštųjų mokyklų stendentų apklausa. Straipsnyje aptariama problema, kad jauni žmonės universitete tikisi gauti išsamią informaciją jiems rūpimais klausimais, bet savarankiškai ją rinkti bei analizuoti studentai neįgudę. Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose vis dar labai mažai kompiuterių naudojama mokymo procese ir tai trukdo studentams savarankiškai tobulėti. Straipsnyje gvildenama mintis, kad siekiant tinkamai panaudoti sukauptą informaciją aukštosiosio mokyklose pasitelkus informacines technologijas būtina sukurti žinių valdymo sistemas. Šios sistemos leistų sukauptą informaciją taikyti mokymo procese.Reikšminiai žodžiai: Informacinė visuomenė; žinių valdymas; Aukštųjų mokyklų studentai; Information society; Knowledge menagement; University students.

ENInformation and knowledge is becoming the most important recourses of global society. The article describes how students at the university expect to receive full information on the questions they care about, however, they are not inclined to search for and analyse data independently. For the time being Lithuanian higher education schools still rarely uses computers in learning process, which obstructs a possibility for students to improve independently. The article discusses an idea that in order to properly employ information accumulated in the higher education schools and transform this information in knowledge it is necessary to create knowledge management system at the universities. Conclusions. The most important concept in information society is receiving, creating and managing of information. For this purpose we have a global information network (Internet). 1. Only about 5 computers per 100 students at Lithuanian universities are used for learning purposes. Obviously, such number of computers is inadmissibly low in a modern educational institution. 2. The fact, that majority of students use only notes for exam preparation, indicates, that young people at universities expect to get full information on the questions they care about, and a very low usage of computers in the learning process shows that students can not gain skills in using modern information technologies. 3. Seeking to properly use information accumulated in the higher education schools, transform it in knowledge using information technologies and apply knowledge in practice, it is necessary to create knowledge management system at the universities. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17224
Updated:
2018-12-17 12:03:16
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: