Kirčiuoti katalikų tikybos tekstai: 1966–1998 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kirčiuoti katalikų tikybos tekstai: 1966–1998 m
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2004, 1, p. 36-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apeigynas; Mišiolas; Maldynas; Kirtis; Priegaidė; Ritual; Missal; Prayer-book; Stress; Accent.
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Maldynas; Mišiolas; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Priegaidė.
EN
Accent; Missal; Prayer-book; Ritual; Stress.
Summary / Abstract:

LTStraipsniu siekiama supažindinti visuomenę su kirčiuotais XX a. antrosios pusės katalikų tikybos tekstais, parodyti jų svarbą bendrinės kalbos normų diegimui, apibūdinti to meto kirčiavimo principus ir polinkius, iškelti aikštėn taisytinus dalykus. XX a. antrojoje pusėje parengta ir išleista nemaža kirčiuotų katalikų tikybos tekstų: "Romos katalikų apeigynas", "Liturginis maldynas", "Romos Mišiolas" ir kt. Tai rodo Katalikų Bažnyčios rūpinimąsi viešosios kalbos taisyklingumu. Rengiant spaudai religinius tekstus laikytasi tuo metu kodifikuotų kirčiavimo normų, kurios iki šių dienų nedaug tepakito. Pakartotinai leidžiant kirčiuotus tekstus, reikėtų atsižvelgti į bendrinės kalbos normų raidą, ištaisyti korektūros klaidas bei kitus netikslumus. Sekant religinių tekstų pavyzdžiu derėtų parengti ir išleisti kirčiuotų leidinių, skirtų teisininkams, politologams, žurnalistams, pedagogams bei kitiems specialistams, kurie privalo taisyklingai kalbėti viešumoje.

ENThe Constitution on the Sacred Liturgy, issued by the Second Vatican Council, recommended a wider use of vernacular languages. In line with the Constitution, Lithuanian Commission for Liturgy prepared a number of Lithuanian texts. Most of them have accent marks. This article presents an overview of accentuated Lithuanian liturgy texts and evaluates their importance in spreading the norms of standard Lithuanian. An account is given on the accentuation principles and trends of that time while some desirable corrections are also indicated. The article focuses on the following books: "The Roman Catholic Ritual", "The Liturgy Prayer-Book" and "The Roman Catholic Missal" (Vol. 6). Some notes are also made concerning the accentuation of other Lithuanian Catholic texts.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12854
Updated:
2018-12-17 11:22:20
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: