Dizainas socialistiniame (Lietuvos) ūkyje, arba žmogus ir daiktinė aplinka visuotinio nepritekliaus sąlygomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dizainas socialistiniame (Lietuvos) ūkyje, arba žmogus ir daiktinė aplinka visuotinio nepritekliaus sąlygomis
Alternative Title:
Design in the (Lithuanian) socialist economy : man and his material environment under conditions of general shortage
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2007, t. 47, p. 139-160
Keywords:
LT
Dizainas / Design.
Summary / Abstract:

LTSovietų sistema vengė dizaino sąvokos kaip kapitalistinio pasaulio negerovės, netenkinančios socialistinės ideologijos. Joje valstybiniu rūpesčiu sukurtas pramoninio dizaino atitikmuo - techninė estetika, kaip mokslinė disciplina, išgrynino neatsiejamus dizaino ryšius su gamyba ir pramone. Skirtingai nuo kapitalistinės visuomenės, kur komercinis aspektas yra pirminė pramoniniu būdu gaminamų daiktų dizaino užduotis, daranti įtaką ir gaminio formos estetikai - techninė estetika sprendė pramoniniu būdu gaminamų daiktų projektavimo problemas, siekiant besąlygiško gamybos ekonomiškumo. Akivaizdus vartojimo prekių trūkumas Sovietų Sąjungoje lėmė tai, kad pramoninis dizainas čia buvo orientuotas visų pirma į planų (metinių ar ilgalaikių) įgyvendinimą, kurie ir sąlygojo gaminamų produktų išteklius, planavimą ir paskirstymą. Todėl gamyba, kurią nors ir mėginta pagrįsti meno kategorijomis, su dizaino menu, kaip individualios autoriaus kūrybos ar vaizduotės išraiška, mažai ką turėjo bendra. Ypač turint mintyje masiniu būdu gaminamus daiktus, objektus, aplinkas. Tik specialios užduotys ir užsakymai, individualūs projektai atskirais atvejais pasiekė meninės kūrybos lygmenis. Neretu atveju pažangiausios mintys ir progresyvūs pramonės gaminių projektai liko už jų realizavimo ir įdiegimo į masinę gamybą, ribų. Sovietinio dizaino pasiekimai buvo suvaržyti ne tik oficialios biurokratijos, bet ir pramonės bei planinės ekonomikos neįgalumo. Straipsnyje, žvelgiant per sovietinės ekonomikos prizmę, analizuojama kaip sovietiniu laikotarpiu Lietuvoje kurta darbo, buities ir poilsio estetika.Reikšminiai žodžiai: Socialistinis ūkis; Dizainas; Lithuaniai; Socialist economy; Design.

ENThis article analyses certain aspects of Soviet design policy, including the role that design was expected to play in promoting Soviet (and also Lithuanian) technical progress and the imbalances that this emphasis created in the material realities of Soviet Lithuanian society. Forms of Soviet industrial design or, more precisely, technical aesthetics are explored here as part of the Lithuanian Soviet economy. It is thus possible to identify various approaches (and efforts) pursued in developing technical aesthetics in its many component parts, an approach that led to the creation of different environmental designs for living, work and leisure. The specific features of the designs created, and thus also of the surrounding environment, reveal the diverse modes of existence of Soviet man. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17089
Updated:
2018-12-17 12:02:55
Metrics:
Views: 95    Downloads: 23
Export: