Validation and recognition of non-formal and informal learning of employees as prerequisite of lifelong learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Validation and recognition of non-formal and informal learning of employees as prerequisite of lifelong learning
Alternative Title:
Neformaliojo ir savaiminio darbuotojų mokymosi rezultatų vertinimas ir pripažinimas kaip mokymosi visą gyvenimą prielaida
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 45, p. 99-113
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Neformalus ir savaiminis mokymasis; Kompetencijos; Vertinimas; Pripažinimas; Ankstesnis patirtinis mokymas; Mokymasis visą gyvenimą; Non-formal and informal learning; Competences; Recognition; Validation; Prior experiental and lifelong learning.
Keywords:
LT
Ankstesnis patirtinis mokymas; Kompetencijos / Competencies; Pedagogika / Pedagogy; Neformalus ir savaiminis mokymasis; Pripažinimas; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra išanalizuoti galimybes ir visuomenės vertinimą, susijusį su neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimu ir pripažinimu, bei pasikeitimus vykstančius Europos šalyse šioje srityje. Autorės pristato žvalgomojo tyrimo rezultatus apie neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą bei pripažinimą. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to analyse expectations and social value that are attributed to the process of validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes and the changes occurring in this area in the European countries. The authors present the data of a pilot empirical study conducted in this field. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16993
Updated:
2018-12-17 12:16:13
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: