Organizacijos žinių struktūrų ir jų vadybos prieigų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos žinių struktūrų ir jų vadybos prieigų analizė
Alternative Title:
L’analyse des structures des connaissances d’entreprise et leur approches de gestion
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2007, t. 41, p. 42-57
Summary / Abstract:

LTOrganizacija, veikianti besikuriančios žinių visuomenės aplinkoje, privalėtų išmokti valdyti savo intelektinį kapitalą. Valdyti žinias – tai apibrėžti jų struktūrą, įsiminti ir pasirinkti tinkamus vadybos metodus ir priemones. Žinios organizacijoje yra struktūruotas informacijos kaupimo procesas, todėl jos įgauna apibrėžtas formas. Žinios turi naudą organizacijai, nes padeda efektyviau spręsti problemas ir išlikti sparčiai besikeičiančioje aplinkoje. Organizacija turi valdyti ir savo žinių aplinką, nes didėja darbų intelektualizavimas, trumpėja įgytų žinių aktualumo laikas ir intelektą veikia globalizacija, taip pat didėja ir intelekto kaina. Šios aplinkybės verčia organizaciją įsiminti ir valdyti savo žinių kapitalą. Žinių vadyba yra esminis organizacijos plėtotės veiksnys, nes žinios yra ekonominis kapitalas, strateginis išteklius, stabilumo veiksnys ir konkurencinės kovos įrankis. Žinių vadybos prieigų įvairovė yra didelė. Straipsnyje nagrinėjamos kelios jų, t. y. žinių vadybos sistemų, ontologijomis grįstas žinių vadybos On-To-Knowledge, Common- KADS ir MAS-CommonKADS metodai. [Iš leidinio]

ENOrganization operating within the environment of emerging knowledge society should learn to manage its intellectual capital. Management of knowledge is to define its structure, to absorb and select appropriate management techniques and tools. Knowledge in the organization is a structured information gathering process, so it takes specific forms. Knowledge benefits the organization by helping to solve problems effectively and survive in a rapidly changing environment. The organization must also manage the environment of its knowledge as intellectualization of works is increasing; the time of relevance of knowledge is decreasing, and intellect is affected by globalization, as well as intellect prices is rising, too. This circumstance is forcing the organization to absorb and manage its knowledge capital. Knowledge management is a key factor in the development of organization, because knowledge is economic capital, strategic resource, factor for stability and a competitive tool for the fight. There is a great variety of knowledge management approaches. The article examines some of them, i.e. methods of knowledge management systems, ontology-based knowledge management On-To-Knowledge, common-KADS and MAS-CommonKADS.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16957
Updated:
2018-12-17 12:02:46
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: