Apskaitos harmonizacijos procesų įtaka Lietuvos akcinių bendrovių finansinės informacijos srautams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apskaitos harmonizacijos procesų įtaka Lietuvos akcinių bendrovių finansinės informacijos srautams
Alternative Title:
Assesment of the impact of accounting harmonization processes on Lithuanian corporate financial information flows
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 43, p. 87-106
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas įvertinti Lietuvos akcinių bendrovių finansinės informacijos srauto pokyčius apskaitos harmonizacijos procesų kontekste. Analizuojama kaip pasikeitus Lietuvos įmonių finansų apskaitos reglamentavimui, kinta ir tyrimo imties bendrovių formuojamas finansinės informacijos srautas. Tiriamos 39 Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialaus ir Einamojo sąrašo įmonės. Analizuojami tų įmonių 2002-2005 metų finansinės informacijos srautai ir per tą laikotarpį naudoti apskaitos standartai. Duomenų rinkimui naudoti šaltiniai: įmonių internetinių puslapių informacija, Vilniaus vertybinių popierių biržos informacija ir Vertybinių popierių komisijos skaitykloje kaupiama įmonių informacija. Tyrimas parodė, kad 1) Lietuvos akcinių bendrovių privalomi finansinės informacijos srautai yra dideli lyginant su maksimalia galima indekso reikšme; 2) tiriamos bendrovės formuoja skirtingo dydžio privalomus finansinės informacijos srautus; 3) Lietuvos akcinių bendrovių finansinės informacijos srautai tiriamu 2002-2005 laikotarpiu didėja; 4) Lietuvos akcinių bendrovių privalomi faktinės finansinės informacijos srautai yra panašūs savo formos charakteristika. Vertinant Lietuvos akcinių bendrovių finansinės informacijos srauto formavimo tyrimo rezultatus iš išorinių informacijos vartotojų pozicijų, negalima teigti, kad Lietuvos akcinės bendrovės yra neskaidrios. Bendrovės laikosi įstatymų reikalavimų.Reikšminiai žodžiai: šalies regionų konkurencingumo vertinimas; Regionų; Konkurencingumo indeksas; Measurement of regional competitiveness; Regional competitiveness index.

ENThe objective of the article is publicly disclosed mandatory financial information flow of an entity. The paper aims to assess and compare Lithuanian corporations' financial information flows and to identify what influence accounting harmonization has had on Lithuanian corporations' financial information flows. [...] To evaluate de facto changes in financial information flows of Lithuanian corporations a research has been conducted. To evaluate Lithuanian corporations' financial information flows and accounting harmonization processes impact on their formation, the research data has been gathered from reports and the other documents of the corporations for the years 2002- 2005. For this purpose a proprietary research instrument PrivFI index has been developed. Scope of the research consists of 32 corporations listed in Vilnius stock exchange and is reliable representation of overall population of 39 corporations. The assessment of Lithuanian corporations' financial information flows for the period of 2002-2005 provided with the following conclusions: 1) level of the mandatory financial information flow value is high compared to the maximum possible index value, 2) mandatory financial information flows of Lithuanian corporations ha ve increased within the given time frame; 3) mandatory financial information flows of Lithuanian corporations are different in volume, therefore, factors influencing such differences have to be investigated; 4) Lithuanian corporations are similar by the form characteristics of mandatory financial information flows.Analysis of accounting standards used by Lithuanian corporations revealed that many companies have chosen early adoption of IFRS. In 2002 total of 13 companies have applied IFRS to prepare their financial statements, while in 2003 this number has increased to 16. In 2005 all the companies have followed the laws and have adopted IFRS. Comparison of financial information flows of the corporations and accounting standards used by them revealed that over 2002-2005 the corporations that used IFRS have formed higher financial information flows. In 2002 financial information flows which had been prepared using IFRS were 1.6 times higher whose piled up using national accounting laws. Conducted analysis proved that processes of accounting harmonization have positive influence on formation of Lithuanian corporation's financial information flow and improve their corporate transparency. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų kaitos įtaka įmonių finansiniams rodikliams / Inga Liutkevičiūtė, Ramunė Budrionytė, Rasa Subačienė. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 2021, t. 24, 1 html.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16900
Updated:
2018-12-17 12:02:39
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: