Įmonės finansinės apskaitos politikos formavimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės finansinės apskaitos politikos formavimo modelis: disertacija
Alternative Title:
A Model for Company Financial Accounting Policy Formation
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
176 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Enterprise's financial accounting policy-making model Vilnius, 2004 33 p
Summary / Abstract:

LTPapildytas apskaitos politikos apibrėžimas. Pateikiamos skirtingų požiūrių į apskaitos politiką prielaidos bei interpretacijos: normatyvinio požiūrio analizė leido detalizuoti įmonės apskaitos politikos vietos apskaitos teorijoje ir praktikoje kartu su kitų veiksnių grupių visuma apibūdinimą; Pozityvioji apskaitos teorija formuluoja hipotezes apie veiksnius, lemiančius apskaitos politikos pasirinkimą; socialinio požiūrio analizė akcentavo suinteresuotųjų poveikį apskaitos politikos pasirinkimui ir atskleidimui; vieno iš naujausio – socioekonominio – požiūrio į apskaitos politiką analizė leidžia teigti, kad įmonės apskaitos politikos pasirinkimui įtaką daro suinteresuotųjų poreikių ir įmonės charakteristikų visuma. Sudarytas teorinis įmonės finansinės apskaitos politikos formavimo modelis, kurio patikimumas tikrinamas Lietuvos įmonių pavyzdžiu. Išskirti šie nacionalinės apskaitos politikos sistemos ypatumai: vadovų premijavimo, finansinio sverto, įmonės dydžio hipotezės nepasitvirtino. Įmonių apskaitos politikos pasirinkimus galima paaiškinti tuo, kad finansinėje apskaitoje taikomi mokesčių sistemos reikalavimai, dažniau pasirenkami paprastesni ir pigesni metodai negu kitose užsienio šalyse. Socialinės atsakomybės lygis Lietuvos įmonėse susijęs su įmonės dydžiu. Pagrindinės sudaryto įmonės finansinės apskaitos politikos formavimo modelio sudedamosios dalys bei ryšiai tarp jų iš esmės pasitvirtino. Sudarytas modelis pakoreguotas ir pritaikytas atskirai smulkioms ir vidutinėms bei stambioms įmonėms. [Iš leidinio]

ENIt was proposed a complemented definition of accounting policy. Different approaches to enterprise’s accounting policy were analyzed: the analysis of the normative approach allowed for elaboration of an enterprise’s accounting policy place in accounting theory and practice; The Positive Accounting Theory formulates and empirically verifies hypotheses on factors influencing accounting policy choice; the analysis of the social approach to emphasize the impact of stakeholders on financial accounting policy choice and disclosure; the analysis of one of the newest – the socio-economic – approach allows for stating that enterprise’s accounting policy choice is influenced by entirety of stakeholders needs and enterprise’s characteristics. It was developed the enterprise’s financial accounting policy-making model which was verified using Lithuanian enterprises’ example. It was identified following peculiarities of the national accounting policy system: the Bonus plan, the Leverage and the Size hypotheses were rejected in Lithuanian enterprises. Enterprise’s accounting policy choices can be explained by the fact that requirements of tax laws are applied in financial accounting, and easier and cheaper methods are chosen. The level of social responsibility in Lithuanian enterprises is related with enterprise’s size. The main constituent parts (and their interrelations) of the developed enterprise’s financial accounting policy-making model were essentially proven. The developed model was applied separately to large enterprises, and small and medium enterprises. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10591
Updated:
2022-02-07 20:08:59
Metrics:
Views: 28
Export: