Sakymo raiška Vytauto Mačernio 'Vizijose'

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakymo raiška Vytauto Mačernio 'Vizijose'
Alternative Title:
Enunciative meaning-making in 'Vizijos' by Vytautas Mačernis
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2022, t. 64 (1), p. 23-44
Keywords:
LT
Aistė Kučinskienė; Algirdas Julius Greimas; Kęstutis Nastopka; Marcelijus Martinaitis; Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė; Vytautas Mačernis; Žana Raškevičiūtė-Andriukonienė.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis skirtas pristatyti Vytauto Mačernio 'Vizijų' teksto analizei sakymo raiškos aspektu. Sakymo (pranc. 'énonciation'; angl. 'enunciation') teorijos pagrindai buvo padėti kalbotyroje, kai greta klausimo apie kalbos sistemą imta kelti klausimą apie kalbantį subjektą, kuris ką nors sako, dėsto, išreiškia, formuluoja, taria, prisiimdamas tą kalbos sistemą sakymo aktu. Straipsnio pradžioje teksto analizė sakymo raiškos atžvilgiu pateikiama kaip papildymas vadinamajai standartinei greiminei teksto semiotikai. Kaip pavyzdys kritiškai aptariama Algirdo Juliaus Greimo atlikta Marcelijaus Martinaičio eilėraščio „Ašara, dar tau anksti...“ analizė, nurodant, kur joje neatsižvelgta į sakymo raišką. Toliau pristatomi dabartinės sakymo sąvokos pagrindėjo Émile’io Benveniste’o metmenys formaliojo sakymo aparato tyrimui. Išskiriami teksto analizei relevantiški aspektai ir pristatomos gairės, kaip tie aspektai bus taikomi analizuojant sakymo raišką lyriniame tekste. Atskirai analizuojama 'Vizijų' „Įžanga“ ir parodoma, kad sakymo raiškos atžvilgiu „Įžanga“ skiriasi nuo kitų ciklo dalių. Teigiama, kad „Įžanga“ neatitinka kitų dalių nustatomo ciklo raiškos etalono. Tam raiškos etalonui aptarti analizuojama „Pirmoji“ vizija ir kitų vizijų fragmentai. Remiantis analizės išvadomis, diskutuojama su Virginijos Balsevičiūtės-Šlekienės 'Vizijų' mokslinės studijos išvadomis ir prielaidomis.Vytauto Mačernio Vizijas ėmiausi analizuoti paragintas šiam autoriui skirto 2021 metų „Literatūros salų“ seminaro rengėjų Aistės Kučinskienės ir Žanos Raškevičiūtės-Andriukonienės. Viliuosi šiuo straipsniu prisidėsiantis prie Vizijų įdomumo dabarties skaitytojams ir pratęsiantis vietinius sakymo tyrinėjimus, kuriuos pradėjo Kęstutis Nastopka (2007, 2010a, 2010b, 171–224). Reikšminiai žodžiai: Vytautas Mačernis, Vizijos, sakymas, subjektas, teksto analizė. [Iš leidinio]

ENThis article is a textual analysis of 'Vizijos' ('Visions'), a cycle of poems by Vytautas Mačernis (1921–1944). The analysis focuses on enunciative meaning-making. The theory of enunciation ('énonciation') originated in lingustics, as an inquiry into the speaking subject which, by an act of enunciation, appropriates the system of language. The introductory part of the article presents enunciative textual analysis as a modification of so-called standard greimasian textual semiotics. As a case in point, a textual analysis, by Algirdas Julien Greimas, of a poem by Marcelijus Martinaitis (“Ašara, dar tau anksti...”) is discussed, highlighting Greimas’ reluctance to discuss enunciative meaning-making. Next follows a brief discussion of an outline for inquiry into the formal apparatus of enunciation as proposed by Émile Benveniste. A model of dimensions of enunciative meaning-making that are relevant to a textual analysis of a lyric text is presented. The first part of the textual analysis is dedicated to the “Įžanga” (“Prelude”) of 'Visions'. It is inferred that in terms of enunciative meaning-making the “Prelude” is distinct from the other parts of the work. It is argued that the “Prelude” does not live up to the standard set by those other parts. In order to demonstrate what that standard is, “Pirmoji” (“The First”) vision and excerpts of other parts are discussed. Throughout the demonstration, it is suggested that an inquiry into enunciative meaning-making leads to a different understanding of 'Visions' than the one proposed in comprehensive studies by Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė. Keywords: Vytautas Mačernis, 'Vizijos', enunciation, subject, textual analysis. [From the publication]

DOI:
10.15388/Litera.2022.64.1.2
ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/100536
Updated:
2023-04-20 00:13:28
Metrics:
Views: 45    Downloads: 17
Export: