Contemporary philosophical discourse in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Contemporary philosophical discourse in Lithuania
Editors:
Baranova, Jūratė, įvadas, sudarymas [aui, com]
Publication Data:
Washington (D.C.) : Council for Research in Values and Philosophy, 2005.
Pages:
436 p
Series:
Lithuanian philosophical studies; 4
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklė.
Contents:
Introduction: About What do Contemporary Lithuanian Philosophers Philosophize? / Jūratė Baranova — Mysticism of Meister Eckhart and the Phenomenology of Edmund Husserl / Tomas Sodeika — The Categorical Imperative and the Face of the Other: Immanuel Kant and Emmanuel Levinas / Jūratė Baranova — Friedrich Nietzsche: Architectural Metaphor of Classical Thought and its Symptoms / Arūnas Mickevičius — George Orwell: The Anatomy of Fanaticism and Hatred / Leonidas Donskis — Postmodernism, Capitalism, and Regressive History in the Post-Soviet Areality / Audronė Žukauskaitė — Nihilism and Weak Thought / Rita Šerpytytė — Between Philosophy and Rhetoric, or Historicizing Postmodernism in Meta-Historical Studies / Zenonas Norkus — Positivism, Post-positivism and Postmodernism / Evaldas Nekrašas — Traditional Japanese Medieval Aesthetics: Comparative Studies / Antanas Andrijauskas — The New Paradigm of Order: from the Comparison of Kitaró Nishida and Maurice Merleau-Ponty to the Search for Strategies for Lithuanian Philosophy / Arūnas Gelunas — Experience and Context: Cross-cultural Approach to the Epistemology of Mysticism / Audrius Beinorius — Situationality as the Main Principle of Chinese “Aesthetic Being” / Loreta Poškaitė — Divine Light in Plotinus and Al-Suhrawardi / Algis Uždavinys — The Word of Honor / Alphonso Lingis — Ordained by the Master’s Hand / Vytautas Rubavičius — On the Concept “Information Society”: Counter-factuality, Ideology and Public Discourse / Marius Povilas Šaulauskas — The Place of Ecological Ethics in Culture / Česlovas Kalenda — Nothing and Isness / Arvydas Šliogeris — Pragmatics and Analytics of Philosophical Anthropology / Gintautas Mažeikis — Philosophy in Lithuanian Education: Past and Present / Lilija Duoblienė.
Keywords:
EN
Comparative philosophy; Contemporary philosophy; Lithuanian philosophy.
Summary / Abstract:

LTKnygoje atskleidžiama, kokie šiuolaikinės filosofijos diskursai plėtojami Lietuvos filosofijoje, kuri apima keturias sritis: klasikinės filosofijos analizę; Vakarų postmodernizmo iššūkių sprendimą; lyginamąjį kultūrų tyrimą; praktinės filosofijos problemas. Pirmoje dalyje „Klasikinė filosofija ir šiuolaikinė mintis“ aktualizuojami filosofijos klasikų darbai. T. Sodeika aptaria Mokytojo Eckharto mistiką Husserlio fenomenologijos perspektyvoje. J. Baranova nagrinėja politinės filosofijos, filosofijos ir etikos istorijos problematiką. A. Mickevičius interpretuoja Nietzsche’s metaforas, L. Donskis apmąsto G. Orwello įžvalgas apie fanatizmo ir neapykantos grėsmę. Antroji dalis „Vakarų postmodernizmo iššūkių įveika“ apima ir hermeneutikos problematiką. A. Žukauskaitė aptaria postmodernizmo ir kapitalizmo dilemas, R. Šerpytytė analizuoja nihilizmo fenomeną, Z. Norkus apmąsto postmodernizmo genezę, o E. Nekrašas į postmodernizmą žvelgia mokslų filosofijos požiūriu. Trečioje dalyje „Kultūrinė komparatyvistika“ A. Andrijauskas, A. Gelūnas, A. Beinorius, L. Poškaitė ir A. Uždavinys tyrinėja įvairius Rytų filosofijos aspektus. Ketvirtoji dalis „Praktinė filosofija“ apima filosofines kasdienės patirties refleksijas. A. Lingis ir V. Rubavičius kelia tapatybės klausimus, M. P. Sakalauskas gvildena informacinės visuomenės problemas, A. Šliogeris – būties problematiką, G. Mažeikis – filosofinės antropologijos idėjas, o L. Duoblienė – filosofijos didaktikos savitumą. Knyga atskleidžia šiuolaikinėje Lietuvos filosofijoje gvildenamų problemų spektrą.

ISBN:
1565182154 (pbk)
Subject:
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88928
Updated:
2022-02-09 16:48:56
Metrics:
Views: 14
Export: