Stone age amber figurines from the Baltic area

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Stone age amber figurines from the Baltic area
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV.]. 2001, t. 22, p. 77-85. Baltic amber : proceedings of the International Interdisciplinary Conference "Baltic Amber in Natural Sciences, Archaeology and Applied Arts", 13-18 September 2001, Vilnius, Palanga, Nida
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Baltijos jūra; Regionai; Radiniai; archeologiniai; Amžius; akmens; Gintaras
EN
The Baltic; Archeology; Amber
Summary / Abstract:

LTDauguma figūrėlių, rastų archeologinių kasinėjimų metu, priskirtinos vidurio neolitui. Tik penkios figūrėlės iš Aboros I, Einių ir Tamulos gyvenviečių, galbūt, galėtų būti siejamos su vėlyvuoju neolitu. Tiek nedaug vėlyvojo akmens amžiaus radinių neleidžia bent kiek tiksliau apibūdinti stiliaus pokyčių laiko skalėje. Mes galime į atskirą grupę išskirti Aboros radinius, specifinę grupę sudaro akmens amžiaus viduriui priskiriamos statulėlės, rastos gyvenvietėse šalia Lubano ežero (nors Einių gyvenvietėje rasta paukščio statulėlė datuojama vėlyvuoju neolitu). Išskyrus Aboros figūrėles, apvalių statulėlių ir jų fragmentų randama vidurio neolito gyvenvietėse. Kai kuriose gyvenvietėse rasta ir apvalių, ir plokščių figūrėlių . Akivaizdu, kad apvalios ir plokščios statulėlės buvo dirbinamos ir naudojamos tuo pačiu laiku ir tose pačiose gyvenvietėse per visą vidurinį akmens amžių. "Natūralistinis" briedžio galvos atvaizdas iš Sarnatės gyvenvietės išsiskiria iš kitų artefaktų. Stilistiškai analogiška jam nebent briedžio galva iš Šventosios 3 (Rimantienė 1979 m.: 106 pav. 85, 86) ir radiniai Elnių saloje (Olenij Ostrov, ...... 1956: 113-220). Ten palaidotųjų poza leidžia spėti, kad kai kurios figūrėlės buvo skirtos kabinti ant galvos apdangalo ar juostos. Visos geriau išlikusios apvalios figūrėlės turi ar turėjo skylutes, kad būtų galima pakabinti. Jų rasta šalia vaikų (Tamula, Abora I) ir moters (Valma) skeletų. Figūrėlių dydis nuo 1 iki 7 cm, bet Kuršių Nerijoje rasta net iki 10-14,5 cm aukščio. Dauguma vidurinio neolito figūrėlių susijusios su šukinės keramikos kultūra.

ENMost figurines, found during the archeological digs are attributed to the middle neolith. Only the five figurines, found in Abora I, Einiai and Tamula might be related to the late neolith. Such a small number of findings from the late Stone Age do not provide a possibility to accurately characterize the changes of style chronologically. One can distinguish the findings of Abora as an individual group, a specific group is formed by the statuettes, belonging to the middle Stone Age, found in the settlements by the Luban lake (although the statuette of a bird, found in Einiai could be dated as late neolith). With the exception of the Abora figurettes, circular statuettes and their fragments are found in the settlements of the late neolith. In certain settlements both circular and flat figurines were found. It is obvious that the circular and flat statuettes were made and used at the same time in the same settlements throughout the entire Stone Age. The “naturalistic” image of the moose head, found in Sarnatė settlement, distinguishes from other artifacts. Only the moose head from Šventoji 3 (Rimantienė 1979: 106 fig. 85, 86) and the findings of the Elniai isle (Olenij Ostrov, ...... 1956: 113-220) are analogical to it stylistically. The pose of the buried ones gives the possibilities to suppose that the other figurines were intended for hanging on headgear or a band. All the better-preserved circular figurines have or used to have holes for hanging. Such figurines were found by the skeletons of children (Tamula, Abora I) and a woman (Valma). The size of the figurines is from 1 to 7 cm, however, in the Curonian Spit some figurines of 10-14.5 cm height were found. Most of the figurines of the middle neolith are related to smithereens ceramics.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
  • Lietuvos archeologija. T. 1, Akmens amžius / Algirdas Girininkas ; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono Istorijos ir archeologijos institutas ; atsakingasis redaktorius Vladas Žulkus. Vilnius : Versus aureus, 2009. 328 p.
  • Lietuvos istorija. T. 1, Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis / redaktorius Algirdas Girininkas. Vilnius : Vilniaus spauda, 2005. 357 p.
  • Lietuvos priešistorės gintaras / Audronė Bliujienė ; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Vilnius : Versus aureus, 2007. 559 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15901
Updated:
2018-12-17 10:52:37
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: