Are we effective? How would we know? : approaches to the evaluation of library services in Lithuania, Slovenia and the United Kingdom

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Are we effective? How would we know?: approaches to the evaluation of library services in Lithuania, Slovenia and the United Kingdom
In the Journal:
New library world. 2005, vol. 106, no 9/10, p. 454-463
Keywords:
LT
Slovėnija (Slovenia); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDėl palyginti nereiklios ir užtikrintos aplinkos, bibliotekos tradiciškai neturėjo motyvacijos vertinti savo veiklos, dažniausiai pakakdavo pozityvius veiklos aspektus atspindinčios statistikos. Tačiau šiandien bibliotekų paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimas yra svarbi tyrimų ir diskusijų tema visose šalyse, turinčiose išplėtotas bibliotekų paslaugų sistemas. Analizuojant bibliotekų paslaugų ir veiklos vertinimo situaciją Lietuvoje, Slovėnijoje ir Jungtinėje Karalystėje, aiškėja, kad šioje srityje nėra vieningo požiūrio, taikomi įvairūs modeliai ir metodai. Dar didesnės įvairovės galima būtų tikėtis, atliekant platesnio masto tarptautinius tyrimus. Tokio pobūdžio tyrimai galėtų padėti diegti tikslingas ir lanksčias vertinimo priemones į praktinę bibliotekų veiklą, atitinkamai skatinti jas priimant sprendimus, remtis racionaliais duomenimis ir įrodymais. Trijų šalių situacijos palyginimas leidžia apibrėžti bendras tendencijas ir rekomendacijas: • bibliotekos nebegali remtis tik „paprasta“ statistika ir pavieniais kokybės tyrimų atvejais; • reikia įvairių bibliotekų tipų ir tinklų palyginamųjų studijų; • būtina tobulinti vertinimo metodiką, diegti ir išbandyti naujus metodus; • formalaus profesinio mokymo ir tęstinio kvalifikacijos tobulinimo priemonėmis reikia formuoti profesinės bendruomenės kompetenciją kokybės ir efektyvumo vertinimo srityje; • į vertinimo tyrimus turi įsijungti bibliotekų vadovai ir bibliotekininkai praktikai, kuriems turėtų padėti mokslininkai ir tyrinėtojai. Bibliotekų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimui bibliotekininkai ir informacijos specialistai turėtų naudoti tradicinių ir naujų požiūrių kompleksą. [Iš leidinio]

ENDue to an undemanding and secure environment, libraries were not motivated to evaluate their activity; most often the statistics reflecting only positive activity aspects were sufficient. However, today the evaluation of the quality of services provided by libraries and their effectiveness is an important research and discussion issue in all countries that have developed library service systems. Analysis of the situation of evaluating library services and activity in Lithuania, Slovenia and the UK shows that there is no unanimous approach in the sphere and that various models and methods are applied. Even a bigger variety can be expected if broader-profile international research is carried out. Such research could be an aid in applying expedient and flexible evaluation means in practice, as well as an encouragement to ground decision-making on rational data and evidence. The above-mentioned comparative study allows defining general tendencies and recommendations: • libraries cannot refer only to “ordinary” statistics and case-by-case quality studies; • there is a necessity for a comparative study of various types of libraries and their networks; • evaluation methodology needs to be perfected and new methods have to be applied and tested; • with the help of formal vocational training and continuous refresher courses, the competence of the professional community should be formed in the sphere of quality and effectiveness evaluation; • the leadership of libraries and practicing librarians should become involved in evaluation research in collaboration with scientists and researchers.

DOI:
10.1108/03074800510623137
ISSN:
0307-4803
Related Publications:
Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra : sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksnių studija / Ramunė Petuchovaitė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 133 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/159
Updated:
2017-04-11 14:24:58
Metrics:
Views: 39
Export: