Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra : sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksnių studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra: sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksnių studija
Alternative Title:
Development of the public library community services: astudy of best practice in Lithuania and of international factors
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004.
Pages:
133 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Įžanga — Lietuvos viešųjų bibliotekų kaita ir perspektyvos. Tyrimo tikslai ir metodika. Pirmojo tyrimo etapo rezultatų analizė. Bibliotekų svarbos Lietuvos visuomenei kaita. Fundamentinių bibliotekos veiklos sričių reikšmės kaita. Bibliotekų paslaugų ir visuomenės poreikių atitiktis. Viešųjų bibliotekų funkcijų vaidmens kaita. Viešųjų bibliotekų paslaugų pasiūla ir kokybė. Viešųjų bibliotekų plėtros sritys, paskatos ir trukdžiai. Antrojo tyrimo etapo rezultatų analizė. Viešųjų bibliotekų funkcijų reitingas. Sėkmingiausios praėjusio dešimtmečio viešųjų bibliotekų plėtros kryptys. Viešųjų bibliotekų plėtros paskatos ir barjerai. Viešųjų bibliotekų plėtra ateityje. Delphi tyrimo rezultatų ataskaita: tyrimo apibendrinimas. Lietuvos bibliotekų vaidmens ir fundamentinių funkcijų kaita. Bibliotekų paslaugos ir vartotojų poreikiai. Viešųjų bibliotekų funkcijų visuomenėje kaita. Praėjusio dešimtmečio sėkmingos plėtros kryptys, paskatos ir trukdžiai. Viešųjų bibliotekų plėtros ateityje prioritetai, paskatos ir trukdžiai— Lietuvos viešųjų bibliotekų plėtra: sėkmės atvejai. Alytaus miesto viešoji biblioteka. Birštono miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka. Tauragės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka — Tarptautiniai viešosios bibliotekininkystės plėtros veiksniai. Viešųjų bibliotekų tradicija. Bendradarbiavimo ir koordinavimo strategijos. Europos Sąjungos programos ir bendradarbiavimas. Jungtinės Karalystės Muziejų, bibliotekų ir archyvų taryba. Viešoji bibliotekininkystė tarptautinių profesinių organizacijų vizijose. Filantropija viešųjų bibliotekų pasaulyje. Lietuva: atviros visuomenės idealas ir tapsmas. JAV: mažinant visuomenės skaitmeninį sklastą. Vokietija: taikomieji tyrimai ir pavyzdinių modelių nauda — Išvados — Rekomendacijos — Santrauka – Priedai.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTĮvairiose pasaulio šalyse veikiančias viešąsias bibliotekas vienija tradicinės vertybinės nuostatos ir veiklos pagrindas − viešumas ir prieinamumas bei vietos ir (ar) valstybės finansinė parama. Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpiu susiformavo nauja viešosios bibliotekos institucija, atitinkanti teisės į informaciją, intelektualinės laisvės ir kitas demokratiškojo pasaulio tradicijas. Programinis finansavimas sudarė sąlygas įvairiapusei bibliotekų paslaugų kaitai, tačiau dėl valstybinės politikos ir viešosios bibliotekininkystės plėtros programų stokos gyvenamoji vieta vis dar lemia piliečių informacijos, ypač skaitmeninės, ir technologijų prieinamumo galimybes. Studijos pagrindinis tikslas užfiksuoti ir įvertinti Lietuvos viešųjų bibliotekų viešųjų ir techninių paslaugų, darbo ir valdymo metodų, žmogiškųjų išteklių ir t.t. kaitą praeityje. Taikant literatūros ir interneto šaltinių, statistinių duomenų ir bibliotekų tinklalapių analizės, Delphy ir anketinės apklausos metodus analizuojama Lietuvos viešųjų bibliotekų dešimtmečio kaita, jos paskatos ir barjerai, remiantis ekspertų vertinimu bandoma įžvelgti ateinančio dešimtmečio plėtros prioritetus, konstruktyvius ir destruktyvius kaitos veiksnius. Studijoje pateikta vienuolika Lietuvos viešųjų bibliotekų pažangios veiklos pavyzdžių. Apibendrinant Lietuvos bibliotekų patirtį ir tarptautinių tyrimų bei strategijų įžvalgas, studijos pabaigoje formuluojamos išvados ir rekomendacijos sėkmingai viešųjų bibliotekų plėtrai ateityje užtikrinti.Reikšminiai žodžiai: Bibliotekininkystė; Bibliotekų vadyba; Lietuvos viešosios bibliotekos; Tarptautiniai veiksniai; Tarptautinis projektas; Viešoji nuomonė; Viešosios bibliotekos; Viešųjų bibliotekų paslaugos; International factors; International project; Librarianship; Library management; Lithuanian public libraries; Public library; Public library community sevices; Public opinion.

ENPublic libraries functioning in various countries of the world are united by traditional value attitudes and the basis of activities – publicity and accessibility and local and/or state financial support. A new public library institution was formed during the period of independent Lithuania, which complies with the traditions of the right to information, intellectual freedom and other traditions of the democratic world. Programme financing created the conditions for versatile change in library services; however, due to the lack of state policy and public librarianship development programmes the place of residence still determines the possibilities of accessibility of information, particularly digital information, and technologies by citizens. The study mainly aims to record and evaluate the changes of public and technical services, work and management models, human resources, etc. of Lithuanian public libraries in the past. By applying the methods of the analysis of literature and Internet sources, statistical data and library websites, as well as Delphy and questionnaire survey methods, the study analyses a decade’s changes in Lithuanian public libraries, the drives and barriers of these changes, and refers to expert evaluation in order to envisage the priorities of the development of the forthcoming decade as well as constructive and destructive factors of changes. The study presents eleven examples of innovative activities of Lithuanian public libraries. Summarizing the experience of Lithuanian libraries and the insights of international studies and strategies, the study ends with conclusions and recommendations how to ensure a successful development of public libraries in the future.

ISBN:
9986196795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39896
Updated:
2013-04-29 00:36:44
Metrics:
Views: 41
Export: