Iššūkiai Hipokrato priesaikai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iššūkiai Hipokrato priesaikai Lietuvoje
Alternative Title:
Challenges to the Hipocratic oath in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Gydytojai / Doctors; Globalizacija; Hipokrato priesaika; Krikščioniškas mokymas.
EN
Catholic physiciants; Christian teachings; Doctor-patient relationship; Globalization; Hipocratic oath; Hippocratic oath.
Summary / Abstract:

LTIššūkiai Hipokrato priesaikai yra glaudžiai susiję su visuomenės morale, gydytojo pasaulėžiūra, medicinos mokslo laimėjimais, plintančiais globalizacijos procesais, priimamais teisiniais įstatymais. Autorių nuomone, pasaulyje ir Lietuvoje plintant mirties kultūrai, kai priimami įstatymai nukreipti prieš žmogaus gyvybės orumą, šeimos instituciją, gydytojams katalikams tampa vis sunkiau priešintis iššūkiams Hipokrato priesaikai. Straipsnyje yra analizuojami dabartiniai iššūkiai, kylantys atnaujintai krikščioniškai Hipokrato priesaikai. Stengiamasi atskleisti ir įvertinti, kokie istoriniai motyvai, globalizacijos, kitų kultūrų įtaka, įstatymo leidėjo sprendimai lemia gydytojų, norinčių vadovautis krikščioniškaisiais principais, situacijos ir Hipokrato priesaikos įgyvendinimo sunkumus. Autoriai pateikia išvadas, jog šiuo metu didžiausią iššūkį Hipokrato priesaikos įgyvendinimui turi: visuomenės moralinė būsena su daugeliu jos moralinių ligų, paveldėtų per 50 metų trukusią sovietinę okupaciją; sparčiai plintančių globalizacijos procesų su propaguojamomis liberaliomis ir kosmopolitinėmis žmogaus teisėmis bei etikomis, kurios dažnai yra prieštaringos prigimtinėms žmogaus teisėms, Dekalogui ir krikščionybės mokymui, įtaka; gydytojo materialistine pasaulėžiūra, atitraukianti jį nuo dvasingumo ir dvasinių vertybių; įstatymai, susiję su žmogaus gyvybe; naujos technologijos ir atradimai medicinoje (genetikoje, imunologijoje, biomedicinoje).

ENChallenges to the Hippocratic oath are closely related to public morality, the doctor’s worldview, the achievements of the science of medicine, spreading globalisation processes, and adopted legal laws. According to the authors, with the culture of death spreading in Lithuania and worldwide, where adopted laws are targeted against the dignity of human life and the family institute, Catholic doctors find it increasingly difficult to respond to the challenges to the Hippocratic oath. The paper analyses current challenges to the renewed Christian Hippocratic oath. It attempts to reveal and evaluate which historical motives, the influence of globalisation and other cultures, and the decisions of the legislative determine the difficult situation of doctors who wish to follow the Christian principles and the realisation of the Hippocratic oath. The authors present the conclusions that the main current challenges to the implementation of the Hippocratic oath: the moral condition of society with any of its moral ailments inherited over a 50 year-long Soviet occupation; the influence of rapidly spreading globalisation processes with propagated liberal and cosmopolitan human rights and ethics that are often contradictory to the inherent human rights, the Decalogue and the Christian teaching; a doctor’s materialistic worldview which distracts him from spirituality and spiritual values; laws related to human life; new technologies and discoveries in medicine (genetics, immunology, biomedicine).

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15815
Updated:
2018-12-17 11:53:25
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: