Šv. Kazimieras ikonografinėje tradicijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Kazimieras ikonografinėje tradicijoje
Alternative Title:
Iconographic tradition about St. Casimir
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2004, t. 25, p. 269-288
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Religija; Šventieji; Dvasininkai; Globėjai; Ikonografija; Paveikslai; Menas.
EN
Religion; Saints; Patrons; Iconography; Image.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Šv. Kazimiero ikonografinė tradicija. Daugiausia dėmesio skiriama iš hagiografinės Šv. Kazimiero tradicijos kilusioms temoms, kurios buvo nuolat kartojamos, interpretuojamos ir transformuojamos. Šv. Kazimiero hagiografiniai leidiniai pradedami spausdinti XVII a. pradžioje. Tuo metu neatsiejamai nuo hagiografinės formuojasi ikonografinė Šv. Kazimiero tradicija. XVIII-XIX a. Šv. Kazimiero ikonografijoje, kartais nutoldamos, kartais tiksliai hagiografinę tradiciją kartodamos, randasi scenos, kurios yra skirstytinos į tematikas, tokias kaip mariologinė, karinė, apoteozinė ir kt. Priede pateikiamoje lentelėje išvardytos penkiuose gausiai iliustruotuose XVII a. leidiniuose randamos Šv. Kazimiero gyvenimo ir stebuklų scenos, kurios, kaip manoma, darė įtaką besiformuojančiai Šv. Kazimiero ikonografijai. Tačiau straipsnyje nekalbama apie seniausius Šv. Kazimiero atvaizdus, sukurtus XVI a., kai palaimintojo kultas dar negalėjo "oficialiai" skleistis Bažnyčioje (ikonografinė tradicija formavosi XVII a.). Antroje straipsnio dalyje apžvelgiamos plačiausiai paplitusios Šv. Kazimiero ikonografijoje temos, sulaukusios daugybės kartočių. Nors straipsnyje nekalbama apie Šv. Kazimiero kultą ir ikonografiją vienuolijose, bet aptariamas Šv. Kazimiero brolijos klausimas, nes XVII a. Antverpene įsikūrusi vienintelė bažnytinė Šv. Kazimiero brolija išleido porą hagiografinių leidinių su Šventojo ikonografiją papildančiomis iliustracijomis.

ENThe article discusses the iconographic tradition of St. Casimir. Most of the attention is devoted to topics derived from the hagiographic traditions of St. Casimir, which were frequently repeated, interpreted, and transformed. Hagiographic publications about St. Casimir began to be published at the beginning of the 17th c. At that time the iconographic tradition of St. Casimir was being formed inseparably from the hagiographic tradition. In the 18-19th centuries in the historiography of St. Casimir one can find scenes sometimes departing from, sometimes accurately repeating the hagiographic tradition which are divided into themes such as the study of Mary, war, apotheosis, etc. The table in the appendix lists the scenes in five copiously illustrated 17th c. publications from the life and miracles of St. Casimir which, it is thought, influenced the still being formed iconography of St. Casimir. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15722
Updated:
2018-12-17 11:23:12
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: